Polska pomoc

Wyniki konkursu "Wolontariat polska pomoc 2018"

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki konkursu „Wolontariat polska pomoc 2018”. W ostatnich dniach 12 kandydatów na wolontariuszy wyłonionych w pierwszym etapie konkursu przeszło wymagane szkolenie i zaliczyło z wynikiem pozytywnym test końcowy. W efekcie w tym roku MSZ dofinansuje 7 projektów wolontariackich, na łączną sumę  551 756 zł.

Oferenci, których projekty zostały wskazane do dofinansowania w konkursie otrzymają indywidualne pisemne powiadomienia.

 

Lp.

Wnioskodawca

Nr projektu

Tytuł projektu

Kraj

Przyznana dotacja

Liczba wolontariuszy

1

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

430/2018

Kształtowanie   właściwych postaw i podniesienie poziomu edukacji poprzez pracę   opiekuńczo-wychowawczą w ośrodku dla dzieci ulicy Don Bosco Children and Life   Mission (CALM) i Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Kampali

Uganda

80   321 zł

2

2

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris   Missio"

422/2018

Pomoc   medyczna dla ośrodka zdrowia Rushaki w Rwandzie

Rwanda

79   330 zł

3

3

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

407/2018

Upowszechnienie   badań USG kobiet w ciąży poprzez szkolenie położnych w Senegalu.

Senegal

170   592 zł

1

4

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris   Missio"

424/2018

Dentysta w   Afryce - Zambia

Zambia

34   715 zł

1

5

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum   Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

405/2018

Wanaweza!   Szansa na lepsze jutro kobiet z plemienia Sukuma, młodzieży w potrzebie oraz   dzieci albinoskich przez kształtowanie aktywnych postaw i podejmowanie nowych   inicjatyw w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Tanzania

60   820 zł

1

6

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris   Missio"

419/2018

Położna w   Afryce - Kithathu

Kenia

80   220 zł

3

7

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

413/2018

Innowacje w   edukacji - wsparcie nauczania technicznego w szkole w Dodomie z   wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych

Tanzania

45   758 zł

1

w górę