Polska pomoc

Wyniki konkursu "Wolontariat polska pomoc 2014"

 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania „Wolontariat polska pomoc 2014”

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu „Wolontariat polska pomoc 2014”  przyznano dotacje na realizację zadań zleconych dla poszczególnych projektodawców. Dotację otrzymają 23 projekty.

 

Lista projektów, którym przyznano dotację w konkursie „Wolontariat polska pomoc 2014”

Lp.

Numer projektu

Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kraj

Kwota dofinansowania (PLN)

1

836/2014

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Misja medyczna w Zambii. Kontynuacja

Zambia

65 818

2

884/2014

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Wspieranie dostępności wczesnej edukacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie - kontynuacja

Ghana

33 326

3

830/2014

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży defaworyzowanej społecznie w Huancayo w Peru.

Peru

39 390

4

925/2014

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Wsparcie szkoleniowe dla straży pożarnej w Thika w Kenii

Kenia

71 036

5

832/2014

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru - kontynuacja 3

Peru

71 550

6

838/2014

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Wsparcie medyczne i edukacyjne dla przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce

Jamajka

95 010

7

898/2014

Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR

Wspieranie rozwoju podopiecznych Internado de Niñas San Francisco w Cochabambie, Boliwia - kontynuacja

Boliwia

62 850

8

936/2014

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji II

Kirgistan

30 373

9

824/2014

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Program promocji zdrowia w Arunachal Pradesh (Indie).

Indie

48 536

10

874/2014

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

Wybieram życie = równe szanse czyli wzmocnienie potencjału kobiet w Bugisi Mission w Tanzanii

Tanzania

52 612

11

821/2014

Fundacja "Nauka dla Rozwoju"

Opieka Paliatywna - nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Ruandy.

Ruanda

39 386

12

829/2014

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii - kontynuacja projektu 5.

Boliwia

74 750

13

914/2014

Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR

Wspieranie kształcenia nauczycieli w oparciu o aktywne metody nauczania w zakresie planowania i organizacji własnej pracy w szkołach w Biharamulo (Tanzania)

Tanzania

48 520

14

881/2014

Fundacja Kultury Świata

Jakość edukacji kluczem do poprawy jakości życia

Indie

32 506

15

841/2014

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z Wysp Ssese w Ugandzie

Uganda

91 954

16

933/2014

Caritas Polska

„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez poprawę dostępu do edukacji formalnej, w tym zajęcia terapii pedagogicznej, organizację czasu wolnego i zajęcia uświadamiające dla matek dzieci.”

Ghana

35 000

17

908/2014

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Misja Madagaskar - pomoc medyczna i zdrowie reprodukcyjne.

Madagaskar

62 052

18

912/2014

Fundacja Kultury Świata

Szansa dla młodych w Bwaise. Wsparcie działań aktorów lokalnych na rzecz poprawy szans zawodowych wśród młodych w największym slumsie Kampali

Uganda

38 259

19

900/2014

Stowarzyszenie "Jeden Świat"

Melel Xojobal – program edukacyjny dla dzieci pracujących na ulicach w San Cristóbal de las Casas w Meksyku.

Meksyk

45 520

20

883/2014

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii poprzez streetworking oraz działania resocjalizacyjne - kontynuacja"

Zambia

71 352

21

831/2014

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Realizacja programów profilaktycznych w celu promocji zdrowia oraz zapobiegania uzależnieniom wśród Indian Guarayo w Urubichá w Boliwii

Boliwia

37 280

22

873/2014

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

"Troska o życie” - opieka medyczna i edukacja zdrowotna ludności z terenu Misji Bugisi w Tanzanii.

Tanzania

32 010

23

879/2014

Ankizy Gasy - Dzieci Madagaskaru

Ucz się i nauczaj – podwyższenie poziomu edukacji poprzez organizację kursu języka angielskiego dla nauczycieli pracujących w lokalnej szkole

Madagaskar

17 898

 

Informacja o przebiegu konkursu

Na konkurs „Wolontariat polska pomoc 2014” w terminie wpłynęło 36  wniosków projektowych, z czego kryteria formalne konkursu spełniły 32  wnioski.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacje otrzymają  23 wnioski  projektowe,  na łączną kwotę  1 196 988 PLN, w realizacji których weźmie udział 36 wolontariuszy  na terenie 13 krajów.

 

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych w konkursie MSZ „Wolontariat polska pomoc 2014”.

Lp.

Numer projektu

Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kraj

1

928/2014

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Skuteczna komunikacja jako wzmocnienie potencjału organizacji z globalnego Południa na rzecz bardziej sprawiedliwego handlu w Ugandzie

Uganda

2

929/2014

FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY "GLOBAL CULTURE"

GŁOSY AFRYKAŃSKICH KOBIET- JEDEN DOM

Ghana

1

926/2014

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Na pomoc Malgaszom

Madagaskar

2

927/2014

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Pomoc dla Kithatu

Kenia

3

904/2014

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Pomoc dla Siloe - kontynuacja

RPA

4

907/2014

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Pomoc dla Puri - kontunuacja

Indie

5

823/2014

Fundacja "Nauka dla Rozwoju"

Jak chronić ludzi przed powodzią, a powódź przed ludźmi - dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania i udział społeczny w gospodarce wodnej.

Albania

6

brak numeru

Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku (w likwidacji), Stowarzyszenie Zwykłe Zielony Białystok, Fundacja Towarzystwo Ulepszania Świata

Centrum Zrównoważonego Rozwoju – festiwal mądrości, radości wiedzy, alternatywnej energii żubra

Polska

 

 

w górę