Polska pomoc

Wyniki konkursu "Wolontariat polska pomoc 2013"

Na konkurs "Wolontariat polska pomoc 2013" wpłynęły w terminie 33 wnioski projektowe złożone przez 17 podmiotów na łączną kwotę 1 829 565 złotych. Ostatecznie, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, dotację otrzymają 23 projekty na łączną kwotę 1 224 886 złotych, w realizacji których weźmie udział 35 wolontariuszy na terenie 14 państw.

Wolontariat polska pomoc 2013

Ze względu na ograniczone środki w konkursie, na liście rezerwowej znalazło się pięć projektów obejmujących dziesięciu wolontariuszy. Mają one szanse na dofinansowanie wyłącznie w przypadku zrezygnowania przez któregoś z projektodawców z realizacji projektu z listy zasadniczej oraz dopełnienia przez wolontariuszy obowiązków związanych z odbyciem obowiązkowych szkoleń organizowanych przez MSZ i organizację wysyłającą.

Poniżej znajduje się lista zasadnicza projektów objętych dofinansowaniem.

Lp.

Numer projektu

Nazwa podmiotu

Kraj

Tytuł projektu

Kwota dofinansowani (PLN)

Wyniki konkursu "Wolontariat polska pomoc 2013"

1

942

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Boliwia

Praca wolontaryjna w charakterze wychowawców w domu dziecka w Tupizie w Boliwii -kontynuacja projektu 4

84 390 

2

1108

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Boliwia

Kompleksowa rehabilitacja podopiecznych przychodni
i praca opiekuńcza w świetlicy środowiskowej w Santa Cruz w Boliwii 

 68 420

3

1119

Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR 

Boliwia

Wspieranie rozwoju podopiecznych Internado de Niñas San Francisco w Cochabambie, Boliwia 

60 230 

4

992

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

Burundi

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - wsparcie metodyki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Centrach prowadzonych przez Stowarzyszenie Mam Dzieci Niepełnosprawnych AMEH Indemesho w Burundi 

 36 985

5

977

Polska Akcja Humanitarna

Autonomia Palestyńska

Rozwój terenów zmarginalizowanych dzięki poprawie bezpieczeństwa wodnego społeczeństw pastersko-rolniczych poprzez remont cystern w Południowym Hebronie 

 37 812

6

1069

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 

Sudan Południowy

Oświetlenie ośrodków zdrowia oraz szkolenia z zakresu instalacji systemów oświetleniowych w Południowym Sudanie 

 50 010

7

1117

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Peru

Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru - kontynuacja projektu 2

 49 540

8

1097

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Zambia

Misja medyczna w Zambii 

63 688 

9

1100

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

RPA

Pomoc dla Siloe 

58 934 

10

1103

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 

Namibia

Wzmocnienie potencjału Karas Huisen Crafts
w Keetmanshoop (Namibia)

 48 060

11

1066

Fundacja Papaya

Peru

Dzieci ulicy w Limie - w drodze po uśmiech 

42 164 

12

1096

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" 

Jamajka

Pomoc medyczna i stomatologiczna w przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce - kontynuacja  

 86 731

13

1121

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Gruzja

Świat nie zamyka się na chorobie: wolontariat na rzecz niepełnosprawnych w Gruzji. Odsłona III

32 120 

14

1106

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" 

Etiopia

Pomoc medyczna dla ośrodka w Dilla w Etiopii

 53 344

15

1075

Fundacja Usłyszeć Afrykę 

Zambia

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii poprzez streetworking oraz działania resocjalizacyjne 

76 463 

16

1126

Fundacja Usłyszeć Afrykę 

Ghana

Wspieranie dostępności wczesnej edukacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie 

 35 826

17

961

Fundacja Kultury Świata

Tanzania

Multimedialna biblioteka w Moshi  

 43 350

18

1095

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

     Sudan
Południowy

Wychowanie i edukacja zagrożonej młodzieży i dzieci ulicy w Wau w Sudanie Południowym 

 40 675

19

1105

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 

Gruzja

Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
w Gruzji

 32 370

20

1104

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 

Kirgistan

Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji 2013 

 71 980

21

1116

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Boliwia

Ku przyszłości - resocjalizacja kobiet opuszczających więzienie i zapewnienie kompleksowej opieki dzieciom ze środowisk defaworyzowanych w Santa Cruz w Boliwii - kontynuacja projektu 

 71 070

22

1111

Fundacja Kultury Świata

Tanzania

Merytoryczne wsparcie nauczania w dziedzinie parazytologii - kontynuacja

 31 140

23

979

Stowarzyszenie "Jeden Świat" 

Ghana

Drzwi do przyszłości – kontynuacja. Działania edukacyjne
w klubach czytania i pisania w szkołach dystryktu Shama
w Ghanie 

49 584 

 

w górę