Polska pomoc

Wyniki konkursu "Pomoc zagraniczna 2009"

Na konkurs "Pomoc zagraniczna 2009" w terminie wpłynęło 268 wniosków na łączną kwotę 68,4 miliona złotych. Podjęto decyzję o dotowaniu 83 projektów o łącznej wartości 18,2 miliona złotych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Pomoc zagraniczna 2009" dotację otrzymują następujące podmioty (dokument pdf):

Białoruś, Ukraina, Gruzja, Mołdowa, Bałkany Zachodnie, Afganistan, Azja, Angola, Afryka i Bliski Wschód, Autonomia Palestyńska

Lpnr Wnioskuorganizacjatytuł projektuprzyznana     dotacja       
 BIAŁORUŚ  
1.102/2009Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)"Dura Lex, Sed Lex działa na Białorusi"100 474,00
2.104/2009Białoruskie Towarzystwo HistoryczneRozwój Białoruskiej Biblioteki Internetowej Kamunikat.org110 170,00
3.180/2009Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum DemokratycznePromocja wartości europejskich poprzez upowszechnienie najnowszych metod edukacji obywatelskiej w Białorusi300 774,00
4.255/2009Fundacja Wolność i DemokracjaCentrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi - 2009200 000,00
5.279/2009Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - BiałoruśWsparcie transgranicznych więzi i dobrego sąsiedztwa poprzez rozwój współpracy drobnych przedsiębiorców.54 986,00
6.300/2009Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-AkademiaWsparcie rozwoju białoruskiej samorządności lokalnej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa165 755,00
7.329/2009Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w SzczecinieBiałorusko-Polska Akademia Wiejskich Liderów165 745,00
8.347/2009Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego„Bez barier" - niepełnosprawni w społeczeństwie obywatelskim na Białorusi.239 470,00
9.454/2009Fundacja Instytut Studiów WschodnichEfektywne zarządzanie państwem i biznesem jako podstawa rozwoju gospodarczego - wsparcie małego biznesu na Białorusi148 680,00
10.468/2009CASE Białoruś - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Białoruś - Fundacja NaukowaWspieranie udziału przedsiębiorstw prywatnych w świadczeniu usług publicznego transportu drogowego na Białorusi91 250,00
 UKRAINA  
1.27/2009FUNDACJA INSTYTUT ARTES LIBERALESWSPIERANIE INTEGRACJI UKRAIŃSKIEGO SYSTEMU EDUKACYJNEGO Z EUROPEJSKĄ PRZESTRZENIĄ EDUKACYJNĄ POPRZEZ PRZENOSZENIE POLSKICH MODELI KSZTAŁCENIA WIELOKIERUNKOWEGO DO UCZELNI UKRAIŃSKICH95 610,00
2.30/2009CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja NaukowaReforma socjalna w kraju ze znaczącą rolą ukrytych dochodów: usprawnienie mechanizmów pomocy społecznej na Ukrainie191 508,00
3.40/2009Fundacja Instytut Studiów WschodnichWsparcie ukraińskich wspólnot lokalnych w pozyskiwaniu funduszy europejskich122 530,00
4.86/2009Fundacja Inicjatyw MenedżerskichProfesjonalna kadra,przyjazna granica - wzmocnienie ukraińskich służb celnych i granicznych243 470,00
5.94/2009FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i AdministracjiZarządzanie rozwojem agroturystyki w regionie - Karpaty Ukraińskie i Stanica Ługańska345 270,00
6.110/2009Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w SzczecinieDroga do integracji europejskiej i euroatlantyckiej146 250,00
7.129/2009Fundacja Szczęśliwe DzieciństwoObywatele wspólnej Europy132 645,60
8.158/2009Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCIPromowanie technologii energooszczędnych w Ukrainie345 824,50
9.169/2009Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu technologii "HORYZONTY"Transfer między Polską i Ukrainą innowacyjnych energooszczędnych technologii w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz budowanie strategii eko - energetycznych157 590,40
10.178/2009Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum DemokratycznePrasa lokalna instrumentem demokratyzacji Ukrainy w kontekście standardów UE258 626,00
11.184/2009Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup ObywatelskichSamorząd pod obywatelską lupą. Wspieranie reformy samorządu w Ukrainie poprzez lokalne działania kontroli obywatelskiej.262 885,00
12.189/2009Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka JeziorańskiegoStudy Tours to Poland - ukraińska administracja samorządowa bliżej obywatela. Polskie doświadczenia230 730,00
13.190/2009Helsińska Fundacja Praw Człowieka„Wdrażanie europejskich standardów w zakresie pomocy dziecku i rodzinie w regionie czernihowskim Ukrainy"196 784,00
14.213/2009Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej"Szkoła bez przemocy na Ukrainie206 700,00
15.241/2009Fundacja Rozwoju Demokracji LokalnejRozwój współpracy i fundusze europejskie narzędziem integracji samorządów Ukrainy i Polski301 399,00
16.297/2009Ośrodek Współpracy EuropejskiejWażne Decyzje - z Zimną Głową. Zwiększenie dostępu do rzetelnej informacji nt. UE i NATO dla obywateli Ukrainy.69 550,00
17.371/2009Stowarzyszenie Inicjatyw SamorządowychProfesjonalna administracja i sprawny urząd - szkolenia i wizyty studyjne dla przedstawicieli ukraińskiej administracji samorządowej.200 338,00
18.384/2009Związek Ukraińców w PolsceUkraińska "Majsternia integracji europejskiej"233 876,00
19.400/2009Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina"Świadomość- Profilaktyka-Zdrowie. Pilotażowy program badań profilaktycznych w rejonie borszczowskim na Ukrainie84 100,00
20.417/2009Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego„AGRO-SZANSA. Program specjalistycznych szkoleń i wizyt studyjnych dla przedstawicieli sektora rolnego obwodu wołyńskiego na Ukrainie"292 040,00
21.423/2009Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława StaszicaPolsko-ukraińskie doświadczenia w budowaniu przejrzystości w samorządzie terytorialnym78 040,00
22.429/2009Fundacja Centrum Europejskie NatolinPerspektywa unijna i euroatlantycka w ukraińskich mediach. Bariery i możliwości rozwoju.164 350,00
23.438/2009Kaszubski Uniwersytet LudowyWieś bez Rady. Selo bez Sil'Rady" - zagrożenie czy szansa na lokalną aktywność? Wsparcie przedstawicieli samorządu wsi w Zachodniej Ukrainy wobec wyzwań reformy samorządowo - terytorialnej, na przykładzie doświadczeń Pomorskiego Programu Odnowy Wsi205 720,00
24.450/2009Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej„Razem dla rozwoju. Polskie doświadczenia rozwoju samorządności lokalnej w oparciu o planowanie strategiczne i współpracę międzysektorową na rzecz reformy struktur samorządowych Autonomicznej Republiki Krymu"221 620,00
25.457/2009Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"Profesjonalnie, skutecznie, po partnersku124 167,80
26.490/2009Federacja Inicjatyw Oświatowych"Samorząd dla edukacji wiejskiej"302 080,00
27.525/2009Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw TransgranicznychStrategia Rozwoju Turystyki miasta Łucka w warunkach transgranicznej wspołpracy i integracji europejskiej98 780,00
28.551/2009East- West Management Institute, Inc. - Representative Office in WarsawWarsztaty wielodyscyplinarne i wieloinstytucjonalne dotyczące zwalczania przestępstw finansowych w Mołdawii i na Ukrainie79 684,21
29.573/2009Fundacja Instytut Spraw PublicznychWsparcie techniczne dla administracji Ukrainy w zakresie koordynacji polityki migracyjnej w kontekście polskich doświadczeń208 750,00
 GRUZJA   
1.2/2009Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)Dach nad głową to nie wszystko305 600,00
2.71/2009Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"„Stawiamy na jakość" - Wypracowanie modelu profesjonalnego wsparcia dla samorządów lokalnych i III Sektora w wybranych regionach Gruzji w kontekście decentralizacji. Projekt pilotażowy - Samsche-Javachetii i Imeretia.455 770,00
3.79/2009Stowarzyszenie Solidarności Globalnej„Ku integracji-akademia wolontariatu i inicjatyw społecznych na rzecz uchodźców wewnętrznych i innych grup wykluczonych w Gruzji"160 703,00
4.109/2009Fundacja Edukacji EkonomicznejPrzygotowanie oraz wspieranie Gruzji na poziomie kadrowym do wdrożenia polityki rozwoju regionalnego zaplanowanego na 2009805 162,00
5.116/2009Towarzystwo NASZ DOMProgram rozwoju instytucji społecznych w Gruzji wspierających rodzinę w kryzysie w oparciu o model przekształcenia trzech domów dziecka w Tibilisi254 094,00
6.125/2009Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w ŁomżyWszyscy razem dla rozwoju - lokalne centra integracji w miejscach osiedlenia uchodźców310 760,00
7.134/2009Fundacja Edukacji MiędzykulturowejAgroturystyka i rozwój społeczności lokalnej w Pankisi.101 872,00
8.211/2009Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego GminAIA Społeczny wymiar nowej gospodarki miasta Rustavi129 985,00
9.229/2009Społeczny Instytut EkologicznyTworzenie rolniczych grup producenckich, wykorzystujących potencjał przyrodniczy i ekologiczny na obszarach wiejskich, drogą do podniesienia dochodów rolników gruzińskich.120 477,28
10.395/2009Helsińska Fundacja Praw CzłowiekaStandardy praw człowieka wobec dzieci psychicznie chorych i upośledzonych w Gruzji156 830,00
11.479/2009Fundacja Promocji Kultury i Gospodarki GruzjiNikozi. Rewitalizacja świetlicy i młodzieżowego studia filmu animowanego141 565,00
12.566/2009Fundacja Partners PolskaEdukacja narzędziem rozwoju lokalnego. Wspieranie decentralizacji oświaty w prowincji Szida Kartli249 855,00
13.581/2009Fundacja Partners PolskaStrategie przeciwko biedzie. Zwiększenie potencjału organizacji lokalnych z Gori w zakresie wzmacnianai aktywności ekonomicznej kobiet.244 250,00
 MOŁDOWA  
1. 29/2009Fundacja Instytut Studiów WschodnichPomoc mołdawskim radnym samorządowym z małych i średnich miast w budowaniu demokracji lokalnej77 240,00
2. 35/2009Towarzystwo Demokratyczne WschódW drodze do samorządności. Stabilizacja ekonomiczna mołdawskich gazet lokalnych168 180,00
3. 115/2009Fundacja im. Księcia Konstantego OstrogskiegoPilotażowy projekt zwiększenia produkcji mleka, w ramach programu rozwoju regionu wiejskiego - „Szczęśliwa Wieś".239 000,00
4. 143/2009Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników RolnictwaMołdawska Wieś - podstawy organizowania agroturystyki229 420,00
5. 397/2009Fundacja Gajusz"Barwniej - program budowy postaw obywatelskich poprzez wolontariat".64 750,00
6. 408/2009Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa LubuskiegoPolskie doświadczenia w rozwoju samorządności-Szansa dla Mołdowy105 020,00
7. 416/2009Żuławski Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa z siedzibą w Starym PoluProgramowanie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich Republiki Mołdowy249 885,00
 BAŁKANY ZACHODNIE  
1.120/2009
Macedonia
Kilim KulturMacedonia bez "głosowania rodzinnego"- doświadczenia z wyborów parlamentarnych 2008 oraz prezydenckich i samorządowych 2009. Wyzwania i rozwiązania46 459,48
2.341/2009
Serbia
Stowarzyszenie Polska Misja MedycznaPostępowanie w wypadkach masowych i katasrofach - kształcenie służb ratowniczych w Serbii.111 375,00
 AFGANISTAN  
1.152/2009Fundacja Polska Akcja HumanitarnaPoprawa jakości kształcenia rolniczego w Afganistanie poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Instytutu Rolnictwa i Weterynarii w Kabulu560 518,00
2.191/2009Stowarzyszenie "Edukacja dla Pokoju"Wyrównywanie szans poprzez równy dostęp do edukacji dla dziewcząt i chłopców w Heracie (budowa szkoły)729 506,60
 AZJA    
1.8/2009
Tadżykistan
Polskie Centrum Pomocy MiędzynarodowejEdukacja młodzieży szkolnej w zakresie zapobiegania skutkom katastrof nautralnych97 796,00
2.111/2009
Kazachstan
Fundacja Puszczy RominckiejWsparcie rozwoju obszarów wiejskich Wschodniego Kazachstanu poprzez zwiększenie potencjału lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej136 310,00
3.285/2009
Azerbejdżan
Fundacja Edukacja dla DemokracjiRozwój obszarów wiejskich poprzez aktywizację kobiet w zachodnim Azerbejdżanie135 450,00
4.492/2009
Kirgistan
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum DemokratyczneRehabilitacja systemu oczyszczania ścieków w dolinie fergańskiej, Koczkor-ata i okolice139 455,00
 ANGOLA   
1442/2009
Angola
Centrum Animacji Misyjnej Księży WerbistówKoniec z malarią! Niefarmakologiczna profilaktyka zimnicy ze szczególnym uwzględnieniem kobiet ciężarnych i małych dzieci.500 000,00
 AFRYKA I BLISKI WSCHÓD  
1.22/2009
Tanzania
Fundacja Edukacji MiędzykulturowejPrzedszkole w Kituri - poprawa w dostępie do wczesnej edukacji148 650,00
2.50/2009
Zambia
Polskie Centrum Pomocy MiędzynarodowejRozbudowa infrastruktury szkoły podstawowej w Mpunde w centralnej Zambii362 350,00
3.93/2009
Kenia
Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka WschodniaCentrum Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej Dzieci Ulicy w slumsie Kawangware, Nairobi, Kenia275 284,00
4.95/2009
Maroko
Stowarzyszenie Geomorfologów PolskichEdukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego oraz ochrony środowiska naturalnego w oazie M'hamid (południowe Maroko)134 639,90
5.103/2009
Tanzania
Centrum Współpracy RozwojowejRekonstrukcja i modernizacja kuchni szkolnej w Iringa, Tanzania104 584,00
6.148/2009
Zambia
Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi ŚwiatuWspieranie powszechnej edukacji w Kapiri Mposhi, Zambia616 620,00
7.186/2009
Tanzania
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"Wybudowanie 5ciu zbiorników betonowych do gromadzenia pitnej wody deszczowej dla Wielozadaniowego Centrum Formacji w Moita Bwawani - Tanzania.89 527,00
8.243/2009
Zimbabwe
Fundacja FilmGrammRozwój zasobów ludzkich branży kinematograficznej wraz z realizacją obrazu Nyami-Nyami w Zimbabwe250 930,00
9.267/2009
Ghana
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona SiećBudowa studni i wsparcie rolników na obszarach wiejskich Tafi-Todzi173 586,00
10.275/2009
Etiopia
Stowarzyszenie Grupa eFTe WarszawaKurierzy na rowerach Addis Abeba - Etiopia189 413,00
11.314/2009
Tanzania
Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi ŚwiatuTworzenie warunków integralnego rozwoju uczniów szkół podstawowych w Biharamulo, Tanzania - kontynuacja493 616,00
12.360/2009
Republika Południowej Afryki
Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi ŚwiatuWsparcie dostępu do edukacji dzieci upośledzonych w wieku przedszkolnym z Port Shepstone i okolic (RPA)585 600,00
13.482/2009
Burkina Faso
Fundacja Partnerstwo dla ŚrodowiskaSzkoła dla Ekorozwoju w Burkina Faso139 180,00
14.483/2009
Malawi
Fundacja Sue RyderRehabilitacja medyczna w obszarach wiejskich Malawi 2009174 596,00
 AUTONOMIA PALESTYŃSKA  
1122/2009Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa TischneraSzermierze dla Palestyny248 660,00

w górę

Tagi