Polska pomoc

Wyniki konkursu "Pomoc zagraniczna 2007"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Pomoc zagraniczna - 2007" dotację otrzymują następujące podmioty:

WYNIKI WEDŁUG KRAJÓW I REGIONÓW ORAZ LICZBY ZDOBYTYCH PUNKTÓW:

LISTA ZBIORCZA:

Na konkurs wpłynęło 261 projektów na łączną sumę 62 miliony złotych. Dotacje, w łącznej kwocie 25 499 515,41 złotych, przyznano 110 projektom. Najwięcej z nich dotyczy pomocy dla Ukrainy (37projektów), Białorusi (12), Mołdowy (12) i Gruzji (10)

w górę

Tagi