Polska pomoc

Wyniki konkursu Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2019

 

Wyniki konkursu   "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2019"

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2019” Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansuje realizację 6 projektów o łącznej wartości dotacji: 5 999 002 zł w roku 2019 i 7 167 277 zł w roku 2020. Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały dofinansowanie.

Wszystkie podmioty, które złożyły oferty projektowe w konkursie otrzymają w ciągu dwóch tygodni pisemną informację o wynikach wraz z uzasadnieniem oceny. 

 

LISTA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA   PUBLICZNEGO "POMOC HUMANITARNA NA BLISKIM WSCHODZIE 2019"

 

 

LP

Numer   oferty

Nazwa   oferenta

Tytuł   projektu

Kraj

Liczba   punktów

Kwota   dotacji MODUŁ I

Kwota   dotacji MODUŁ II

 
 
 

1

257/2019/M

Fundacja   "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej"

Przygotowanie   do warunków zimowych i opieka zdrowotna dla uchodźców w północnym Libanie

Liban

95,5

1   499 642 zł

1   784 235 zł

 

2

256/2019/M

Fundacja   "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej"

Zabezpieczenie   dachu nad głową i poprawa dostępu do edukacji dla uchodźców i ludności   lokalnej w Libanie

90,5

1   499 380 zł

1   783 232 zł

 

3

258/2019/M

Caritas   Polska

Zapewnienie   schronienia miejskim uchodźcom syryjskim i najuboższym Jordańczykom w   czterech prowincjach Jordanii

Jordania

98,0

500 000   zł

600 000   zł

 

4

340/2019/M

Polska   Misja Medyczna

Opieka   medyczna dla kobiet i dzieci mieszkających w słabo rozwiniętych obszarach prowincji   Zarka i Al-Mafrak w Jordanii

80,5

500 000   zł

600 000   zł

 

5

266/2019/M

Klub   Inteligencji Katolickiej

Wsparcie fizjoterapeutyczne oraz usługi medyczne   w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców

Autonomiczny Region Irackiego   Kurdystanu

90,0

1 000 000   zł

1 200 000   zł

 

6

281/2019/M

Polska   Misja Medyczna

Pomoc medyczna i dentystyczna dla uchodźców, osób   przesiedlonych i społeczności lokalnej w guberni Erbil

81,0

999   980 zł

1 199   810 zł

 

RAZEM

5 999 002 zł

7 167 277 zł

 

 

 

w górę