Polska pomoc

Wyniki konkursu "Pomoc humanitarna 2014"

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu Pomoc humanitarna 2014. Gratulujemy! W ciągu dwóch tygodni wszystkie podmioty, które złożyły wnioski w tegorocznym konkursie otrzymają pisemną informację wraz z uzasadnieniem oceny.

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA POMOC HUMANITARNA 2014
Numer projektu Kraj Wnioskodawca Tytuł projektu Kwota dofinansowania
PH2014/9 Liban Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Pomoc dla uchodźców syryjskich w Libanie w zakresie zabezpieczenia dachu nad głową i ochrony zdrowia 2 499 087 zł

 

Informacja o przebiegu konkursu

Na konkurs „Pomoc humanitarna 2014” w terminie wpłynęło 10 wniosków projektowych, z czego kryteria formalne konkursu spełniło 9 wniosków.

W ramach przewidzianego w konkursie limitu środków, wynoszącego 2 500 000 zł, Komisja zakwalifikowała do dofinansowania najwyżej oceniony wniosek projektowy.

MSZ dziękuje wszystkim projektodawcom za udział w konkursie.

 

w górę

Tagi