Polska pomoc

Wyniki konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2017"

 

W ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Polska pomoc rozwojowa 2017” dofinansowanie otrzymują 32 oferty. Łączna wartość dotacji w latach 2017-2019 wyniesie 35 497 478,66 zł, w tym 19 381 636,26 zł w 2017 r., 11 579 325,20 zł w 2018 r. i 4 536 517,20 zł w 2019 r.

       
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Polska Pomoc Rozwojowa 2017" 
Afryka
Etiopia
Lp. Numer oferty  Nazwa oferenta Tytuł projektu Kwota dotacji
Moduł I
Kwota dotacji
Moduł II
Kwota dotacji
Moduł III
 1. 206/2017 Fundacja Innovaid Poprawa jakości opieki medycznej nad matkami i dziećmi w regionie Narodów, Narodowości i Ludów Południa w Etiopii 505 948,00 zł - -
Kenia
Lp. Numer oferty  Nazwa oferenta Tytuł projektu Kwota dotacji
Moduł I
Kwota dotacji
Moduł II
Kwota dotacji
Moduł III
 2. 65/2017 Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" Budowa i wyposażenie Centrum Dziecięcego im. Świętej Rodziny w Kithatu 316 254,25 zł - -
 3. 145/2017 Fundacja Partners Polska Przedszkola przeciw wykluczeniu - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi 772 330,00 zł - -
 4. 24/2017/M Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii 919 380,00 zł 908 015,00 zł -
 5. 114/2017/M Fundacja Partners Polska Szkoła dla wszystkich - wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących półpustynne obszary wiejskie okręgu Mbita w Kenii 826 800,00 zł 757 975,00 zł -
Senegal
Lp. Numer oferty  Nazwa oferenta Tytuł projektu Kwota dotacji
Moduł I
Kwota dotacji
Moduł II
Kwota dotacji
Moduł III
 6. 259/2017 Stowarzyszenie Towarzystwo Navegadores Poprawa dostępu do infrastruktury sanitarnej i podniesienie świadomości z zakresu higieny mieszkańców gmin Ngandiouf i Thiolom 367 220,00 zł - -
Tanzania
Lp. Numer oferty  Nazwa oferenta Tytuł projektu Kwota dotacji
Moduł I
Kwota dotacji
Moduł II
Kwota dotacji
Moduł III
 7. 108/2017 Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu Narzędzia dla Rozwoju. Podniesienie poziomu edukacji średniej i zawodowej w regionach Dodoma i Shinyanga w Tanzanii przez modernizację i doposażenie bibliotek oraz program szkoleniowy w szkołach w Dodomie i Didia 674 825,00 zł - -
 8. 194/2017/M Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw Mapera Tandale - budowa przedszkola wraz z infrastrukturą sanitarną dla dzieci z Tandale - dzielnicy Dar Es Salaam w Tanzanii 318 040,00 zł 315 700,00 zł -
 9. 18/2017 Fundacja Kiabakari Salama Zaidi Lamadi (Bezpieczniej w Lamadi) - Polepszenie warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z albinizmem przez budowę dormitorium oraz ogrodzenie centrum opieki w Lamadi 907 380,00 zł - -
 10. 49/2017 Dzieło Pomocy "Ad Gentes" Zwiększenie dostępu do kształcenia zawodowego dla młodzieży w regionie Dar es Salaam poprzez budowę i wyposażenie szkoły zawodowej w Centrum Edukacyjnym im. Maksymiliana Kolbego w Segerea (Dar es Salaam, Tanzania) 746 509,00 zł - -
Azja Południowo-Wschodnia
Mjanma
Lp. Numer oferty  Nazwa oferenta Tytuł projektu Kwota dotacji
Moduł I
Kwota dotacji
Moduł II
Kwota dotacji
Moduł III
 11. 51/2017/M Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna Mjanma – działania położniczo-edukacyjne, działania medyczne oraz WASH w regionie delty Irawadi 685 497,00 zł 612 129,00 zł -
Bliski Wschód
Palestyna
Lp. Numer oferty  Nazwa oferenta Tytuł projektu Kwota dotacji
Moduł I
Kwota dotacji
Moduł II
Kwota dotacji
Moduł III
 12. 157/2017/M Caritas Polska Wsparcie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w regionie Betlejem 981 869,09 zł 971 124,00 zł -
 13. 118/2017/M3 Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" Certyfikacja oraz podniesienie profesjonalizmu produkcyjno-sprzedażowej grupy spółdzielni MAWASEM 983 284,00 zł 982 940,00 zł 979 615,00 zł
Partnerstwo Wschodnie
Białoruś
Lp. Numer oferty  Nazwa oferenta Tytuł projektu Kwota dotacji
Moduł I
Kwota dotacji
Moduł II
Kwota dotacji
Moduł III
 14. 61/2017/M Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Utworzenie zakładu pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi 809 350,00 zł 531 580,00 zł -
 15. 251/2017 Caritas Polska Utworzenie i funkcjonowanie pięciu świetlic integracyjnych dla dzieci na Białorusi 467 951,72 zł - -
Gruzja
Lp. Numer oferty  Nazwa oferenta Tytuł projektu Kwota dotacji
Moduł I
Kwota dotacji
Moduł II
Kwota dotacji
Moduł III
 16. 1/2017/M Szkoła Główna Służby Pożarniczej Rozwój specjalistycznego ratownictwa w infrastrukturze krytycznej w Gruzji 263 880,00 zł 255 614,00 zł -
 17. 32/2017/M Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu Szczęśliwi razem 200 025,00 zł 200 002,00 zł -
 18. 57/2017/M Fundacja HumanDoc Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar przemocy w Gruzji

500 000,00 zł

499 680,00 zł

-
 19. 242/2017 Gmina Raciechowice Z przeszłości w przyszłość - wzmocnienie potencjału usług społecznych dla dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów z Gminy Gori (Gruzja) 467 604,00 zł - -
Mołdawia
Lp. Numer oferty  Nazwa oferenta Tytuł projektu Kwota dotacji
Moduł I
Kwota dotacji
Moduł II
Kwota dotacji
Moduł III
 20. 46/2017/M3 Fundacja "Wschód" Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych w Mołdawii 1 142 010,00 zł 1 052 780,00 zł 940 330,00 zł
 21. 45/2017 Fundacja Polityki Rozwojowej Mołdawskie Szlaki Kulinarne - konsolidacja i multiplikacja modelu. Rzecznictwo, promocja i inwestycje na rzecz kompletnych/zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej i certyfikowanego mikro-przetwórstwa w regionach Calarasi i Purcari 385 160,00 zł - -
 22. 16/2017/M3 Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Rozwój produkcji rolnej i usług doradztwa rolniczego w Mołdawii 851 470,00 zł 809 450,00 zł 785 020,00 zł
 23. 178/2017/M Fundacja Puszczy Rominckiej Rozwój turystyki wiejskiej na terenie rejonu Ungheni poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych 599 940,00 zł 599 360,00 zł -
Ukraina
Lp. Numer oferty  Nazwa oferenta Tytuł projektu Kwota dotacji
Moduł I
Kwota dotacji
Moduł II
Kwota dotacji
Moduł III
 24. 94/2017 Województwo Podkarpackie Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych 278 775,00 zł - -
 25. 40/2017/M Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie 659 900,00 zł 659 700,00 zł -
 26. 75/2017/M3 Caritas Polska Utworzenie centrum wsparcia rodziny jako modelu integracji osób przesiedlonych i społeczności przyjmujących na Ukrainie 1 343 152,20 zł 1 343 152,20 zł 1 353 152,20 zł
 27. 85/2017/M Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wspieranie procesu organizowania ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim 448 100,00 zł 322 150,00 zł -
 28. 274/2017 Fundacja Innovatis Szkoła Dobrej Energii 257 790,00 zł
 29. 38/2017/M3 Instytut Rozwoju Miast Od inkubacji do akceleracji - rozbudowa infrastruktury i wdrożenie nowych narzędzi wspierających innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe w oparciu o Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (YEI) we Lwowie 484 700,00 zł 473 700,00 zł 478 400,00 zł
 30. 2/2017/M Szkoła Główna Służby Pożarniczej Wsparcie systemu kształcenia ochotniczych straży pożarnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie 448 824,00 zł 284 274,00 zł -
 31. 278/2017 Fundacja Adra Polska Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz rozbudzenia przedsiębiorczości w regionie Dniepropietrowskim wśród osób przesiedlonych wewnętrznie 380 294,00 zł - -
 32. 179/2017 Fundacja Puszczy Rominckiej Poprawa efektywności działań ochotniczej straży pożarnej na terenie wyżnickiego rejonu 387 374,00 zł - -
w górę