Polska pomoc

Wyniki konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2014"

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu Polska pomoc rozwojowa 2014. Gratulujemy! W ciągu dwóch tygodni wszystkie podmioty, które złożyły wnioski w tegorocznym konkursie otrzymają pisemną informację wraz z uzasadnieniem oceny.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na obecną sytuację bezpieczeństwa w Sudanie Południowym kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o odstąpieniu od realizacji projektów rozwojowych na rzecz Sudanu Południowego w roku 2014.

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA POLSKA POMOC ROZWOJOWA 2014
Lp. Nr projektu Wnioskodawca Tytuł projektu Kwota dofinansowania
Białoruś
1 78/2014 Helsińska Fundacja Praw Człowieka "Stop chorobom zakaźnym"- program dla białoruskich organizacji społecznych 285 450
2 94/2014 Helsińska Fundacja Praw Człowieka Promowanie pozytywnego obrazu pracy osób dotknietych niepełnosprawnością w Białorusi 279 580
3 250/2014 Fundacja Mediów Społecznie Zaangażowanych - HumanDoc Szkolenie z techniki audiodeskrypcji na Białorusi. 141 320
4 314/2014 Stowarzyszenie Szkoła Liderów "Sprawni w działaniu" - Wzmacnianie organizacji i działaczy ze środowisk osób z niepełnosprawnością na Białorusi (II edycja) 283 180
5 337/2014 Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś Warsztat dziennikarza internetowego – szkolenie dla niepełnosprawnej młodzieży z Białorusi 107 197
6 406/2014 Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Partnerstwo, fundrising i wolontariat – gwarancją trwałości rehabilitacji w instytucjach działających na rzecz niepełnosprawnych umysłowo na Białorusi 237 462
Gruzja
7 25/2014 Miasto Poznań Turystyczny magnes. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi 166 109
8 74/2014 Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Centra Gotowości Szkolnej w Gruzji 519 000
9 86/2014 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wsparcie procesu wdrażania i programowania polityki rozwoju przez administrację Autonomicznej Republiki Adżarii w obszarze ryku pracy i przedsiębiorczości, poprzez utworzenie Adżarskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 257 576
10 213/2014 Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin Mieszkańcy mają głos – Program inicjatyw osiedlowych w rozwoju kompetencji obywatelskich mieszkańców i samorządowców Rustavi 239 350
11 224/2014/M Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Wczesne ostrzeganie przeciwpowodziowe i prewencja ze szczególnym uwzględnieniem rzek Kabali i Durudżi w Gruzji

I moduł: 640 070

II moduł: 507 690

12 249/2014 Fundacja Kaukaz.net Wsparcie turystyki konnej II etap i znakowanie szlaków w rejonie Borżomi i Parku Narodowego Borżomi – Karagauli w Gruzji 277 721
13 288/2014 Szkoła Główna Służby Pożarniczej "Bezpieczny ratownik - skuteczny ratownik" Dziś i jutro ochrony osobistej ratownika. 131 252
14 290/2014 Towarzystwo NASZ DOM Profesjonalny system pomocy dziecku i rodzinie w Gruzji 959 505
15 327/2014 Fundacja ICAD - Międzynarodowe Centrum Wsparcia i Rozwoju Rozwój potencjału turystycznego w rejonie Imereti. Wsparcie regionalnego rynku pracy. 108 612
16 422/2014 Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Social Slow Food: Produkt Regionalny Szansą na Trwałą Aktywizację Społeczną i Zawodową Upośledzonych i Wykluczonych 249 816
Mołdawia
17 53/2014 Fundacja "Wschód" Alternatywna źródła energii i innowacyjne technologie energooszczędne w rozwoju mołdawskich wsi 746 280
18 59/2014 Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Rozwój wiejskiej przedsiębiorczości, kooperacji i doradztwa rolniczego w Mołdawii 1 279 012
19 71/2014 Fundacja "Wschód" Innowacyjne eco-oczyszczalnie w ochronie środowiska regionów wiejskich Mołdawii 499 890
20 101/2014 Sejmik Województwa Pomorskiego Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich Mołdawii 391 329
21 135/2014 Miasto Bielsk Podlaski Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oniscani. 407 433
22 303/2014 Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI Mołdawia w Europejskich Programach Współpracy Transgranicznej 2014-2020. Polskie wsparcie dla efektywnego wykorzystania pomocy UE przez mołdawskie wspólnoty lokalne. 322 495
23 328/2014 Stowarzyszenie Euro-Concret Z Polską do nowoczesności. Rozwój infrastruktury społecznej w Słobodzie-Raszków. 243 360
24 361/2014 Terra Humana Profesjonalizacja zarządzania operacyjnego – wdrożenie nowoczesnych metod pozyskiwania funduszy dla realizacji strategii rejonowych 6 rejonów Mołdawii. 231 550
Ukraina
25 54/2014/M Gmina Busko-Zdrój Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE

I moduł: 201 785

II moduł: 182 989

26 61/2014 Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY" „Eko Miasto – wzorcowy plan energoefektywnego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w mieście Pervomaysk” 163 700
27 103/2014 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich Małe miasta magnesem dla inwestorów -wzmocnienie potencjału inwestycyjnego ukraińskich małych miast 342 175
28 126/2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie Wspomaganie mikroprzedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie 366 249
29 133/2014/M FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Szkoła przyciągania inwestycji dla zachodnioukraińskich jednostek administracji publicznej

I moduł: 336 610

II moduł: 464 800

30 168/2014 Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. Innowacje, Informacje, Rozwój. Poszerzenie współpracy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej małych miast Ukrainy. Etap II. 291 027
31 194/2014 Gmina Morawica Nowoczesne oszczędne oświetlenie krokiem do poprawy wizerunku wsi Bałaniwka na Ukrainie 233 385
32 206/2014 Instytut Energetyki Doskonalenie wiedzy i umiejętności administracji publicznej i samorządowej Ukrainy w zakresie poprawy efektywności energetycznej - wpływ na innowacje w ciepłownictwie, w tym racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii 211 960
33 218/2014 Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY" Powołanie lokalnej agencji rozwoju w Krasnoperekopsku dla wsparcia przedsiębiorczości i współpracy z Polską celem ożywienia gospodarczego 179 100
34 220/2014 Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego Miejski pilotażowy program produkcji peletu z odpadów zielonych we Lwowie 218 710
35 256/2014 Fundacja Inicjatyw Menedżerskich Aktywni mieszkańcy - skuteczni właściciele 189 695
36 338/2014 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Organizacja i wyposażenie laboratorium systemów sterowania pojazdów szynowych współpracujących z fotowoltaicznym układem zasilania 225 000
37 353/2014 Fundacja Centrum PPP Przygotowanie samorządów obwodu rówieńskiego do realizowania inwestycji і zarządzania usługami komunalnymi w formule PPP 281 748
38 371/2014 Instytut Rozwoju Miast Rewitalizacja dzielnicy Podzamcze we Lwowie 2014-2015 - etap III 483 400
39 390/2014 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" Słoneczko dzieciom – Pilotażowy program wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach edukacji publicznej 218 250
40 396/2014 Polska Fundacja Komunikacji Na wirtualnej autostradzie - nieskończone możliwości dla Twojego biznesu 339 948
Afryka Wschodnia
41 83/2014/M Fundacja Kultury Świata Poprawa w dostępie do opieki zdrowotnej w mieście i dystrykcie Mwanga

I moduł: 462 330

II moduł: 367 300

42 96/2014 Fundacja Partners Polska Bezpieczne szkoły dla Kenii - poprawa warunków sanitarnych i zdrowia dzieci w publicznych placówkach edukacyjnych w obszarach wiejskich regionów Central i Nyanza 490 388
43 132/2014 Stowarzyszenie "Edukacja dla Pokoju" Rozwój edukacji i poprawa konkurencyjności na rynku pracy młodzieży dystryktu Lwengo poprzez budowę średniej szkoły zawodowej dla szwaczek i cieśli w miejscowości Kyanjovu – Uganda 689 950
44 232/2014 Fundacja Partners Polska Przedszkolak z klasą - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki na półpustynnych obszarach wiejskich okręgu Mbita w Kenii 523 080
45 278/2014 Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Centrum UWEZO - wsparcie dziewcząt i młodych matek w Kiberze w zdobyciu wiedzy i umiejętności zawodowych zwiększających ich potencjał ekonomiczny i bezpieczeństwo. 243 080
46 297/2014 Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży w południowej Etiopii oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju i ochrony zagrożonego ekosystemu okolic Bishangari 615 851
47 357/2014 Fundacja dla Somalii Zrównoważony rozwój sektora pasz oraz produkcji miodu w rejonie Odweyne w Somalii 383 240
48 362/2014/M Fundacja dla Somalii Centrum Rozwoju Umiejętności Stolarskich, jako szansa na zwiększenie kwalifikacji i zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży z regionu Subukia

I moduł: 665 784

II moduł: 578 394

49 432/2014 Fundacja dla Somalii Poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej ludów pasterskich w prowincji Marsabit w Kenii poprzez zwiększenie zasięgu opieki weterynaryjnej dla zwierząt gospodarskich 760 768
Azja Środkowa
50 72/2014 Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Inicjowanie i wspieranie kobiecych mikroprzedsiębiorstw w rejonach Shahrtuz i Kabodian w południowym Tadżykistanie 199 950
51 118/2014 Fundacja Edukacja dla Demokracji Siła kobiet w Klubach Kobiet. Transfer doświadczeń z północy na południe 200 000
52 207/2014 Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Poprawa dostępu do wody pitnej mieszkańców terenów wiejskich w Kotlinie Fergańskiej poprzez wsparcie rozwoju lokalnych komitetów wodnych. 779 251
53 370/2014 Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Wsparcie rozwoju edukacji komputerowej młodzieży szkolnej w Kirgistanie 181 768
54 385/2014 Towarzystwo Demokratyczne Wschód Woda źródłem zmian. Wsparcie infrastruktury wiejskiej w Górskim Badachszanie, Tadżykistan. 113 550
Autonomia Palestyńska
55 81/2014 Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Tworzenie spółdzielczego modelu agrobiznesu kobiet - Al-Jalama, dystrykt Jenin, Autonomia Palestyńska 974 394
56 436/2014 Caritas Polska Wyrównywanie szans edukacyjnych kobiet w Autonomii Palestyńskiej 386 650

 

Poniżej prezentujemy listę wnioskodawców, których wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Lista wnioskodawców, którzy złożyli wnioski projektowe odrzucone z przyczyn formalnych
w konkursie Polska pomoc rozwojowa 2014
Lp. Nr projektu Wnioskodawca Tytuł projektu
1. 35/2014/M Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Przydomowe quasi-naturalne oczyszczalnie ścieków według projektu Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu szansą na poprawę stanu wód użytkowych na terenach rolniczych Mołdawii
2. 57/2014/M Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio Kropla w morzu potrzeb - pomoc ośrodkowi zdrowia w Dila w Etiopii
3. 254/2014 Towarzystwo Amicus Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - tu rodzi się sukces!
4. 308/2014/M Chrzanowska Izba Gospodarcza Szeroka Droga
5. 358/2014 Fundacja Umowa Obywatelska Krok do Europy: kampania informacyjna dla małego ruchu granicznego
6. 381/2014 Fundacja Artykuł 25 Słońce dla rozwoju. Zwiększanie dostępu do źródeł energii słonecznej na obszarach wiejskich okręgów Leguruki i King'ori w północnej Tanzanii
7. 383/2014 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny Bezpieczna Gruzja
w górę