Polska pomoc

Wyniki konkursu "Edukacja rozwojowa 2010"

 

Informacja o wynikach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP
na realizację zadania „Edukacja rozwojowa 2010"

 

OBWIESZCZENIE NR 2

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 18 czerwca 2010 r.

 

w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotację wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom

 

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) ogłasza się w załączeniu do niniejszego obwieszczenia wykaz jednostek, którym w drodze otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 28, poz. 146.), przyznano dotację na realizację zadań zleconych, wraz z kwotami dotacji przyznanymi poszczególnym jednostkom.

 

z up. Ministra Spraw Zagranicznych

PODSEKRETARZ STANU

Paweł Wojciechowski

 

 

 

 

w górę

Tagi