Polska pomoc

Wyniki konkursu "Edukacja globalna 2017"

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu „Edukacja globalna 2017”, mającego na celu zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP, przyznane zostały dotacje na realizację zadań zleconych. Na konkurs zostało zgłoszonych łącznie 5 ofert projektowych. Kryteria formalne spełniły 4 oferty, spośród których 3 otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 250.781 zł w 2017 r., w tym jeden projekt modułowy, który po spełnieniu warunków wymienionych w pkt. 4.4 Regulaminu konkursu otrzyma dofinansowanie w latach 2018 i 2019.

Wszystkie podmioty, które złożyły oferty w konkursie otrzymają w terminie dwóch tygodni pisemną informację o wynikach wraz z uzasadnieniem oceny.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, którym przyznano dotacje:

Lp.

Nr

Oferent

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

2017

Kwota dofinansowania

2018

Kwota dofinansowania

2019

1.

361/2017

Fundacja HumanDOC

VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC w   Kinotece i na platformie internetowej

150 000 zł

nd

nd

2.

367/2017/M3

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

W świat z klasą – Edukacja globalna na   zajęciach przedmiotowych w szkole podstawowej

51 726 zł

86 830 zł

82 868 zł

3.

362/2017

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Kupuj odpowiedzialnie buty! Kampania na   rzecz zrównoważonej i etycznej produkcji obuwia

49 055 zł

nd

nd

w górę