Polska pomoc

Wyniki konkursu "Edukacja globalna 2012"

Lista projektów, którym przyznano dotację w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Edukacja globalna 2012"

Na konkurs Edukacja globalna 2012 w terminie wpłynęły 102 wnioski projektowe, z czego kryteria formalne konkursu spełniły 93 wnioski.

Komisja konkursowa oceniła pozytywnie 41 wniosków projektowych o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania 5 464 204 zł. Z uwagi na wysoką jakość dużej liczby wniosków kwalifikujących się do dofinansowania w ramach zadań II i III Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o zwiększeniu łącznej kwoty przeznaczonej na konkurs o 523 238 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację otrzymają następujące projekty:

Wyniki konkursu Edukacja globalna 2012

L.p.

Numer wniosku

Wnioskodawca 

Tytuł projektu

Kwota dotacji przyznana (zł)

Zadanie I - Przeprowadzenie całego cyklu przyznawania środków (regranting) na projekty z zakresu edukacji globalnej realizowane przez  organizacje pozarządowe

1

822/2012

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Edukacja globalna - 2012 Regranting dla organizacji pozarządowych 

500 000

Zadanie II - Edukacja globalna dla wszystkich

2

892/2012

Stowarzyszenie "Jeden Świat" 

Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu 

89 520

3

817/2012

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Świat na filmie  

94 030

4

882/2012

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

Kupuj odpowiedzialnie ubrania - wzrost świadomości konsumentów nt. nadużyć w przemyśle odzieżowym w krajach rozwijających się oraz promocja odpowiedzialnych alternatyw.  

85 390

5

959/2012

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

Rozwój Północy kontra rozwój Południa - kampania informująca o współzależnościach między wyborami Globalnej Północy, a rozwojem Globalnego Południa. 

96 032

6

828/2012

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia 

Magia piłki, magia Afryki - łączy nas futbol! 

96 950

7

874/2012

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu 

Popularyzacja treści Edukacji Globalnej poprzez dostosowanie Parku Edukacji Rozwojowej do rodzin z dziećmi i organizację wydarzeń towarzyszących.

123 970

8

1028/2012 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 

Edukacja globalna w warszawskich autobusach i metrze 

87 868

Łącznie na zadanie II:

673 760

Zadanie III - Inicjatywy edukacyjne o charakterze systemowym 

9

900/2012

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

Akademicki Cykl Edukacyjny: Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne 

133 865

10

989/2012

Fundacja Nowe Media 

Lokalna Edukacja Globalna

91 730

11

811/2012 

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK 

Globalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży - edycja II 

118 029

12

908/2012 

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

Edukacja globalna w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym 

124 200

13

837/2012

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 

Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat. 

125 594

14

910/2012

Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" 

Mały człowiek w wielkim świecie. Szkolny przewodnik po edukacji globalnej i rozwojowej

106 060

Łącznie na zadanie III:

699 478

Zadanie IV - Festiwal filmów o charakterze rozwojowym

15

847/2012 

Fundacja Mediów Społecznie Zaangażowanych - HumanDoc 

III Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC 

150 000

Łącznie:

2 023 238

 

Z uwagi na brak wystarczających środków 26 projektów umieszczono na liście rezerwowej.

Konkurs Edukacja globalna 2012 spotkał z dużym odzewem nie tylko ze strony organizacji i instytucji edukacyjnych posiadających już doświadczenie na polu edukacji globalnej, ale także ze strony środowisk dopiero inicjujących działalność w tej dziedzinie. 

MSZ dziękuje wszystkim projektodawcom za udział w konkursie oraz wysiłek włożony w przygotowanie wniosków projektowych oraz zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie regrantingowym, który zostanie ogłoszony przez Fundację Edukacja dla Demokracji, która uzyskała dofinansowanie w ramach zadania I - Przeprowadzenie całego cyklu przyznawania środków (regranting) na projekty z zakresu edukacji globalnej realizowane przez organizacje pozarządowe. Konkurs regrantingowy będzie obejmował inicjatywy z zakresu edukacji globalnej skierowane do mieszkańców miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców.

w górę

Tagi