Polska pomoc

Wyniki ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej 2019

W dniu 30 września 2019 r. zakończyło się badanie „Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej: Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach WPWR 2016-2020.” Badanie przeprowadziła na zlecenie MSZ firma doradztwa strategicznego IBC GROUP Central Europe Holding SA wyłoniona w postępowaniu przetargowym.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poddało ewaluacji inicjatywy informacyjne, promocyjne i edukacyjne zrealizowane oraz przygotowane do realizacji w ramach Wieloletniego programu współpracy rozwojowej 2016-2020, z odniesieniem do doświadczeń z okresu 2012-2015 oraz z uwzględnieniem prac nad nowym dokumentem programowym (na okres po 2020 roku).

Adresatami działań realizowanych w tym obszarze w ramach Wieloletniego programu byli głównie: polska opinia publiczna, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, a także powiązane z nimi instytucje, partnerzy lokalni oraz inni donatorzy.

w górę

Tagi