Polska pomoc

Wyniki ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej 2018

W dniu 31 października 2018 r. odbyło się spotkanie kończące badanie ewaluacyjne Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poddało ewaluacji Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, obejmujący całość Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (tzw. ODA), tj. polską pomoc rozwojową, humanitarną i edukację globalną. Partnerami działań realizowanych w ramach Wieloletniego programu są m.in.: administracja, polskie organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe działające we współpracy z innymi darczyńcami. Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane przede wszystkim do przygotowania projektu dokumentu wieloletniego na okres po 2020 roku.

 

w górę

Tagi