Polska pomoc

Wyniki ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej 2017

W dniu 18 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie kończące badania ewaluacyjne wybranych grup projektów zrealizowanych na rzecz Ukrainy oraz krajów Partnerstwa Wschodniego w ramachWieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015 oraz Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.

Badanie objęło rezultaty i efekty projektów prowadzonych w latach 2012-2016 przez administrację, polskie organizacje pozarządowe, Szkołę Główną Służby Pożarniczej, Kolegium Europejskie w Natolinie oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej, działające we współpracy z partnerami lokalnymi. Celem ewaluacji było m.in. sformułowanie rekomendacji pozwalających zwiększyć oddziaływanie polskiej pomocy oraz wzmocnić pozytywny wizerunek Polski jako kraju aktywnego w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju na świecie.

w górę

Tagi