Polska pomoc

Wyniki II etapu konkursu grantowego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji

Do II etapu konkursu grantowego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji zgłoszono 36 pełnych wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 15 019 959 zł., w tym:

  • 21 wniosków zgłoszonych w ramach ścieżki grantowej „demokracja lokalna”
  • 15 wniosków zgłoszonych w ramach ścieżki grantowej „niezależne media”.

Wszystkie pełne wnioski projektowe spełniły wymogi formalne określone w pkt. 8 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2014/2015” i zostały ocenione merytorycznie w oparciu o kryteria określone w pkt. 10. w/w „Zasad (…)”. Na podstawie indywidualnych ocen członków Komisji oraz dyskusji na posiedzeniu, Komisje ustaliły listy rankingowe i zarekomendowały dofinansowanie 19 wniosków pełnych:

  • 8 wniosków w ścieżce „niezależne media” (2 wnioski dot. projektów modułowych, 6 dot. projektów rocznych, w tym jeden na liście rezerwowej),
  • 11 wniosków w ścieżce „demokracja lokalna” (5 wniosków dot. projektów modułowych, 6 dot. projektów rocznych)

Komisja Grantowa, zgodnie z pkt. 19.5. „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2014”  upoważniła Zarząd Fundacji do weryfikacji budżetów i modyfikacji wybranych działań projektowych.

Listy rankingowe zostały opublikowane na stronie internetowej Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

w górę

Tagi