Polska pomoc

 

Wychowanie i edukacja zagrożonej młodzieży i dzieci ulicy w Wau w Sudanie Południowym

W projekcie realizowanym w okresie 1 czerwca – 31 grudnia 2013 r. w Wau (stan Bahr el Ghazal Zachodni) w Sudanie Południowym brała udział jedna wolontariuszka, która przebywała na miejscu przez okres od 16 sierpnia do 25 grudnia 2013 roku. Wykonawcą projektu był Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu, natomiast partnerem lokalnym Centrum Szkolenia Zawodowego Don Bosco. Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska dzieci ulicy poprzez wychowanie i edukację tej wykluczonej społecznie grupy. Beneficjentami były dzieci żyjące na ulicach Wau, a także pracownicy socjalni pracujący z nimi na co dzień.

Działania obejmowały codzienne wsparcie psychologiczne, podstawową pomoc medyczną i edukację nieformalną poprzez zajęcia wyrównawcze i ogólnorozwojowe (zajęcia z języka angielskiego, matematyki, artystyczne, sportowo-rekreacyjne).

W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń dla 6 pracowników socjalnych (40 godzin) zatrudnionych w Don Bosco Vocational Training Centre. Szkolenia miały na celu podniesienie kompetencji i motywacji pracowników.

Wolontariuszka spędziła 150 godzin na działaniach w środowisku ulicy i nawiązała kontakt z 30 bezdomnymi dziećmi. Z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki (56 godzin każde) skorzystało w sumie 120 uczestników. Zorganizowano również 50 godzin zajęć plastyczno-muzycznych (łącznie 120 uczestników), 50 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych (łącznie 120 uczestników) oraz 20 godzin zajęć z podstaw higieny i zdrowego stylu życia (łącznie 120 uczestników). Dzięki różnorodnym zajęciom, które prowadziła wolontariuszka, rozbudowano ofertę centrum, dzięki której więcej dzieci ulicy spędzało czas w bezpiecznym środowisku, rozwijając umiejętności i zainteresowania w czasie zajęć ogólnorozwojowych.