Polska pomoc

Współpraca straży pożarnej z udziałem Polskiej pomocy w ramach Partnerstwa Wschodniego

Od lat w działania pomocowe w Gruzji i na Ukrainie zaangażowane są państwowe jednostki, w tym Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, komendy wojewódzkie, głównie z Krakowa i Rzeszowa, Związek Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie i Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Trudno znaleźć obwód na Ukrainie, gdzie nie dotarłoby wsparcie polskich strażaków. Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich 10 lat zrealizowano ponad 40 projektów na łączną kwotę 10 mln zł. Jednym z największych osiągnięć współpracy jest współtworzenie przez Polskę pierwszego na terenie Ukrainy ośrodka szkoleniowego we Lwowie i przekazanie pierwszego na Ukrainie wielozadaniowego symulatora ratowniczego, umożliwiającego szkolenie strażaków w rzeczywistych warunkach pracy. Od 2014 r. polskie służby pożarnicze wspierają zmiany w gruzińskich państwowych jednostkach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

Polska pomoc wspiera tworzenie i rozwój jednostek strażackich oraz systemów szkolnictwa specjalistycznego, współfinansuje tworzenie centrów szkoleniowych, zapewnia stanowiska treningowe niezbędne do ćwiczeń ratowniczych, a także organizuje specjalistyczne szkolenia pozwalające na kształcenie kadry trenerskiej przyszłych strażaków oraz szkoli strażaków w ratownictwie drogowym, wodnym i chemicznym. Polscy strażacy promują wolontariat pożarniczy wśród młodzieży, pomagają stworzyć jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ponadto, dzięki Polskiej pomocy, funkcjonariusze straży pożarnej są wyposażani w sprzęt ochrony ratowniczej. Wspólne ćwiczenia są okazją do wymiany doświadczeń. Dają możliwość synchronizacji procedur ratowniczych poprzez wdrożenie europejskich wzorców bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony ludności przed skutkami katastrof, klęsk żywiołowych oraz zagrożeń spowodowanych czynnikiem ludzkim. Wszystkie działania mają na celu pomoc strażakom różnych państw w poprawie jakości systemu kształcenia ratowników i zarządzania w służbie pożarniczej.

Działania wspierające tworzenie i rozwój jednostek strażackich oraz systemów szkolnictwa specjalistycznego na Ukrainie są również prowadzone przez polskie organizacje pozarządowe.

W 2018 r. eksperci Fundacji iHELP Institute przeszkolili z ratownictwa drogowego strażaków z jednostek ratowniczych z obwodu zakarpackiego na Ukrainie. Dodatkowo przekazali im sprzęt ratowniczy. Dzięki polsko-ukraińskiej współpracy zostały opracowane podstawy rozwoju ratownictwa drogowego w tym regionie.

Polska pomoc rozwojowa odpowiada na potrzeby krajów sąsiedzkich. Dzielenie się wiedzą, wspieranie systemów szkolnictwa specjalistycznego i centrów szkoleniowych mają na celu poprawę jakości kształcenia strażaków i zarządzania w służbie pożarniczej. Polska wyposaża także ratowników w odpowiedni sprzęt, by ratując życie w różnych państwach sami byli chronieni. 

 

w górę

Tagi