Polska pomoc

Współpraca rozwojowa Polski z Ukrainą - projekty inspirowane EURO 2012

Ukraina jest jednym z priorytetowych krajów polskiej współpracy rozwojowej realizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Liczne inicjatywy wdrażane przez polskie organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, administrację rządową oraz Ambasadę RP w Kijowie wspierają od lat proces transformacji na Ukrainie.

Projekty, których celem jest rozwój gospodarczy, transfer energooszczędnych technologii czy usprawnienie mechanizmów pomocy społecznej na Ukrainie, dowodzą nowoczesnego pojmowania idei współpracy rozwojowej, zgodnie z którym promowanie demokracji oraz wspieranie przemian gospodarczych i społecznych pozostają w ścisłej zależności.

Uzyskanie przez Polskę i Ukrainę w kwietniu 2007 r. prawa do organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 stało się dodatkowym impulsem do uruchomienia wielu nowych inicjatyw mających na celu przede wszystkim ściślejszą współpracę administracji Polski i Ukrainy. Projekty przygotowywane są i wdrażane w partnerstwie z ukraińskimi instytucjami i organizacjami, co pozwala lepiej zdefiniować potrzeby i sprzyja utrzymaniu trwałych rezultatów. Wartość poszczególnych projektów waha się od kilku do kilkuset tysięcy euro.

Lista projektów inspirowanych EURO 2012

w górę

Tagi