Polska pomoc

Współpraca dwustronna

Kraje priorytetowe polskej pomocy w latach 2016-2020

Priorytetowi partnerzy

Pomoc dwustronna to pomoc przekazywana bezpośrednio partnerowi polskiej pomocy. Najczęściej ma formę projektów i zadań realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego i polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne. Pomoc dwustronna skierowana jest przede wszystkim do krajów priorytetowych.

Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020 do priorytetowych obszarów wsparcia zalicza:

wcześniejsze kraje priorytetowe
powrót

Projekty realizowane za pośrednictwem polskich placówek zagranicznych

W 2004 roku uruchomiono Fundusz Małych Grantów, którego celem stało się dostarczanie pomocy na wszystkich kontynentach za pośrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych. Projekty realizowane za pośrednictwem polskich placówek zagranicznych obejmują, między innymi, takie działania jak budowa studni, drobne remonty infrastruktury, zakup wyposażenia dla szpitali, szkół oraz różnego rodzaju szkolenia. Są to głównie inicjatywy o niewielkiej skali (np. remont dachu szkoły, czy zakup komputerów dla miejscowego ośrodka kultury), które dają pozytywne efekty w życiu codziennym lokalnych społeczności. Przedsięwzięcia są finansowane w krajach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

powrót

w górę

Tagi