Polska pomoc

Wspieranie transformacji

Wspieranie procesów transformacyjnych w krajach partnerskich

W ciągu ostatnich 25 lat Polska dokonała ogromnego postępu, stając się pozytywnym przykładem pokojowej transformacji systemowej. Proces  ten objął niemal wszystkie dziedziny funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Olbrzymie doświadczenie zdobyte w tym czasie jest niezwykle cenną lekcją dla partnerów nie tylko z Europy Wschodniej, ale także z wielu innych regionów świata, które w ostatnich latach wkroczyły na drogę zmian. Dzisiejsze zaangażowanie Polski jest, w pewnym sensie, spłatą długu wobec krajów, które wspierały nas w latach 80-tych ubiegłego wieku. Mamy również poczucie, że bez pomocy silniejszych partnerów nasza transformacja lat 90-tych nie byłaby tak udana.

W działaniach wspierających transformację systemową w krajach partnerskich coraz większą aktywność przejawiają organy administracji publicznej. Polskie ministerstwa i urzędy, a także jednostki samorządu terytorialnego, dysponują kadrą o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym i bogatym doświadczeniu eksperckim. Dzięki temu udaje się nam efektywnie wspierać administrację publiczną m.in. państw Partnerstwa Wschodniego w przeprowadzaniu skutecznych reform społeczno-gospodarczych. Nie do przecenienia jest również zaangażowanie polskiego sektora pozarządowego w realizację projektów mieszących się w obszarze tematycznym. Bliskość geograficzna i kulturowa oraz doświadczenie wyjścia z ustroju komunistycznego powodują, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla naszych wschodnich sąsiadów. 

Informacje na temat wybranych działań polskich podmiotów na rzecz transformacji krajów rozwijających się zostały przedstawione w publikacji MSZ „Polskie doświadczenia transformacyjne w programie polskiej pomocy. Przegląd działań finansowanych przez MSZ w ramach polskiej współpracy rozwojowej w zakresie wsparcia transformacji krajów rozwijających się w latach 2010–2013.”

w górę

Tagi