Polska pomoc

 

Wspieranie nieformalnej edukacji dzieci i młodzieży z Betlejem poprzez wyposażenie domu dziecka w plac zabaw

Sierociniec prowadzony przez Siostry Elżbietanki we Wschodnim Jeruzalem działa od lat 60 ubiegłego wieku. Przed wybudowaniem muru bezpieczeństwa służył dzieciom z Jeruzalem, Izraela i terytoriów Palestyny. Pomocy udzielano również samotnym rodzicom poprzez opiekę nad dziećmi w ciągu tygodnia. Ta możliwość została jednak ograniczona przez wybudowanie muru – rodzice z Zachodniego Brzegu nie mogą regularnie wysyłać dzieci ani odbierać ich z placówki. Obecnie pomoc udzielana jest jedynie rodzinom ze Wschodniego Jeruzalem i Izraela, podczas gdy palestyńskie rodziny z Zachodniego Brzegu nie mają do niej dostępu.

Jednocześnie ilość licznych rodzin i rodziców samotnie wychowujących dzieci wyraźnie wzrosła w ciągu ostatnich lat w efekcie pogarszającej się sytuacji politycznej i ekonomicznej. 57% mieszkańców Palestyny żyje poniżej linii ubóstwa. Ma to również wpływ na cały system edukacyjny, przepełnienie szkół i niewystarczającą ilość wyszkolonych nauczycieli. Na Zachodnim Brzegu wybudowano niedawno Sierociniec „Dom Nadziei” prowadzony przez Siostry Elżbietanki. Nadal brakuje jednak miejsc, w których dzieci z uboższych rodzin mogłyby się rozwijać i spędzać czas w bezpiecznych warunkach.

Wspieranie nieformalnej edukacji dzieci i młodzieży z Betlejem poprzez wyposażenie domu dziecka w plac zabaw

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 czerwca do 31 października 2016 roku we współpracy Biura Przedstawiciela RP w Ramallah z partnerem lokalnym, Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety. Jego głównym celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca dla dzieci z ubogich rodzin, w którym mogłyby się uczyć, bawić i rozwijać. W ramach projektu zaplanowano budowę placu zabaw przy Sierocińcu „Dom Nadziei” prowadzonym przez Siostry Elżbietanki. Przygotowany zostanie teren pod budowę placu zabaw, zakupione zostaną wszelkie materiały budowlane i sprzęty. Następnie zainstalowane będą zabawki i gry zgodne ze standardami europejskimi.

Beneficjentami projektu będą głównie wychowankowie placówki – 25 dzieci w wieku od 4 do 17 lat. Dzieci są sierotami lub półsierotami. Niektóre z nich pochodzą z ubogich rodzin, których nie stać na wychowanie własnych dzieci. Wysyłane są do placówki na zasadach szkoły z internatem. Są to zarówno Chrześcijanie jak i Muzułmanie. Obiekt będzie również służył przyszłym wychowankom.

Wspieranie nieformalnej edukacji dzieci i młodzieży z Betlejem poprzez wyposażenie domu dziecka w plac zabaw

Projekt został zrealizowany w okresie od 15 lipca do 20 grudnia 2016 roku. Jego głównym celem było stworzenie miejsca promującego nieformalną naukę, zabawę i zdrowy rozwój dzieci pochodzących z trudnych środowisk. Cel ten osiągnięto poprzez wybudowanie bezpiecznego, zadaszonego i interaktywnego placu zabaw przy Sierocińcu „Dom Nadziei” prowadzonym przez Siostry Elżbietanki. W ramach projektu przygotowano grunt pod plac zabaw, zakupiono i zainstalowano sprzęty oraz zadaszono plac. Beneficjentami projektu są wychowankowie sierocińca (obecnie 25 dzieci w wieku od 4 do 17 lat) oraz dzieci korzystające z zajęć na świetlicy w sierocińcu (obecnie 10 dzieci).

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 119 000 PLN (28 500 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła ok. 127 000 PLN (30 500 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.