Polska pomoc

 

Wsparcie uchodźców syryjskich i najuboższych Jordańczyków w zakresie schronienia

Na terenie Jordanii przebywa obecnie 1,27 mln Syryjczyków, z których połowa zarejestrowana jest jako uchodźcy. 21% uchodźców mieszka w obozach, a 79% Syryjczyków to tzw. uchodźcy miejscy, zamieszkujący w miastach, na obszarach peryferyjnych i wiejskich. Syryjczycy skupieni są przede wszystkim w północnej i centralnej Jordanii. W prowincji Amman mieszka 27,2% uchodźców zarejestrowanych przez UNHCR, w prowincji Mafraq 24,1%, w prowincji Irbid 20,6%, w prowincji Zarqa 16,5%, a w prowincji Belqa 2,9%. W skutek rywalizacji o zasoby, nadwyrężone zostały możliwości służb państwowych. Tym samym wzrosły potrzeby najuboższej lokalnej społeczności, przyjmującej uchodźców syryjskich. Nastąpił spadek jakości wielu usług społecznych, zwłaszcza w takich sektorach jak zdrowie, edukacja, woda, usługi miejskie.

Wsparcie uchodźców syryjskich i najuboższych Jordańczyków w zakresie schronienia

Celem projektu jest poprawa warunków życia uchodźców syryjskich i najuboższych Jordańczyków, wsparcie ich zdolności adaptacyjnych i umiejętności radzenia sobie z problemami. W ramach projektu pokrywane będą koszty wynajmu mieszkań, dzięki czemu beneficjenci będą mogli łatwiej pokonywać życiowe trudności, takie jak niestabilność zamieszkania, zadłużenie, brak odpowiedniego wyżywienia i opieki medycznej. W ramach projektu w pierwszym roku jego realizacji pomoc uzyska 1740 osób. W 2018 roku będzie to 1660 osób, w tym 30 % stanowić będą najubożsi Jordańczycy.