Polska pomoc

 

Wsparcie szkoły podstawowej w Alemtenie 2016

W Alemtenie w Etiopii Zgromadzenie Misyjne Sióstr Służebnic Ducha Świętego do 2014 roku prowadziło szkołę dla klas 1-4. Dzieci, po ukończeniu klasy 4 musiały zmieniać szkołę na państwową, która oferuje dużo niższy poziom nauczania lub prywatną, na którą większości rodziców nie stać. Na prośbę mieszkańców zdecydowały się na rozszerzenie działalności szkoły również na klasy 5-8. W 2015 po raz pierwszy zaczęła naukę klasa 5. Poszerzenie działalności szkoły były możliwe jedynie dzięki wsparciu programu Polskiej pomocy. We wcześniejszych projektach stworzono miedzy innymi czytelnie, pracownię komputerową, dofinansowano budowę drugiego budynku oraz zakupiono wyposażenie. Ze względu na regularne przerwy w dostawach prądu zarówno zajęcia w sali komputerowej jak i praca w pomieszczeniach biurowych szkoły jest przerywana. Misja dysponuje generatorem, ale przy bardzo wysokich kosztach paliwa. Ponadto prąd z generatora jest bardziej potrzebny w znajdującej się na terenie misji klinice.

Alemtena jest miasteczkiem o bardzo suchym i ciepłym klimacie. Temperatury w ciągu dnia, zwłaszcza w godzinach popołudniowych wystawiają komputery w szkole na ryzyko przegrzania i utrudniają uczniom koncentrację. W budynku są duże okna, które wymagają instalacji rolet lub żaluzji. Okna zapewniają naturalne światło w klasach, ale w godzinach popołudniowych sprawiają, że uczniowie skupiają się w rzędach pod ścianą.

Wsparcie szkoły podstawowej w Alemtenie 2016

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 lipca do 15 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Addis Abebie z partnerem lokalnym, Zgromadzeniem Misyjnym Sióstr Służebnic Ducha Świętego. Jego celem jest wsparcie systemu edukacji poprzez zapewnienie możliwości prowadzenia regularnych zajęć komputerowych oraz pozostałych lekcji w sprzyjających warunkach.

W ramach projektu zaplanowano instalację paneli fotowoltaicznych, które w sposób przyjazny dla środowiska będą wytwarzać energię na potrzeby zajęć i pracy w szkole. Zaproponowana liczba paneli ma umożliwić nieprzerwaną dostawę energii przez 6 godzin dziennie. Panele zostaną zamontowane na dachu budynku szkoły, aby nie ryzykować ich uszkodzenia przez uczniów w trakcie zabawy. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano instalację rolet lub żaluzji. W budżecie przewidziano również zakup aluminiowych drabin, które będą używane do ewentualnych napraw i czyszczenia rolet/żaluzji.

Głównym beneficjentem projektu będzie około 15-tysięczna społeczność lokalna Alemteny. Beneficjentami będą również uczniowie szkoły (obecnie łącznie 270 uczniów) oraz nauczyciele.

Wsparcie szkoły podstawowej w Alemtenie 2016

Projekt zrealizowano w okresie od 8 sierpnia do 15 grudnia 2016 r. W jego ramach zakupiono potrzebne panele słoneczne i zainstalowano je na budynku sąsiadującym ze szkoła – niższa wysokość budynku ułatwiła instalację i czyszczenie paneli w przyszłości. Od czasu instalacji paneli zajęcia komputerowe są prowadzone bez żadnych przerw. Wytwarzana energia wystarcza również na pokrycie zapotrzebowania w pomieszczeniach biurowych szkoły. Zakupiono i zainstalowano żaluzje we wszystkich pomieszczeniach szkolnych, co wpłynęło na obniżenie temperatury w klasach. Ponadto z uzyskanych oszczędności zakupiono metalowe konstrukcje, które można używać do czyszczenia paneli oraz wszelkich remontów budynku szkoły. Zgodnie z wnioskiem projektowym zapewniono możliwość prowadzenia regularnych zajęć komputerowych, a lekcje przeprowadzane są w odpowiednich warunkach.

Wartość projektu wyniosła ok. 105  000 złotych (24 715 dolarów amerykańskich), co zostało w całości pokryte ze środków Polskiej pomocy. Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 4,2329 PLN.