Polska pomoc

Wsparcie szkolnictwa zawodowego na Ukrainie

6 grudnia 2017 r. w Ivano-Frankiwsku odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty projektu Aktywna młodzież na rynku pracy – poprawa jakości kształcenia zawodowego i przedsiębiorczego w ukraińskich placówkach edukacyjnych z wykorzystaniem metod symulacyjnych, realizowanego w latach 2016 – 2017 w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Projekt objął swoim zasięgiem 6 obwodów Zachodniej Ukrainy: czerniowiecki, ivano-frankiwski, lwowski, rówieński, tarnopolski i wołyński.

Podczas konferencji przedstawione zostały poszczególne etapy realizacji oraz rezultaty przedsięwzięcia. Dyskutowano nad obecną sytuacją szkolnictwa zawodowego na Ukrainie w kontekście: prowadzonych reform (administracyjnej i oświatowej), sytuacji na rynku pracy, poziomu współpracy z sektorem biznesowym oraz problemów administracyjno-finansowych organów prowadzących placówki edukacji zawodowej. Zastanawiano się również nad perspektywą szkolnictwa zawodowego oraz potrzebą kontynuacji działań.

Konferencja zgromadziła dyrektorów szkół o profilu zawodowym, nauczycieli zawodu, przedstawicieli administracji obwodowej, reprezentantów sektora gospodarczego, a także organizacji pozarządowych działających na polu aktywizacji zawodowej i biznesowej młodych ludzi - łącznie blisko 70 osób. Uczestnikami były także uczniowskie zespoły młodzieżowe – finaliści konkursów „Junior Biznesu”, którzy zaprezentowali własne pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej. Wszyscy mogli zapoznać się i otrzymać wydaną w ramach projektu publikację - poradnik dla szkół zawodowych w zakresie prowadzenia zajęć innowacyjnymi metodami symulacji pracy.

Kolejnego dnia, w Centrum Zawodowo-Technicznej Edukacji nr 1 w Ivano-Frankiwsku odbyła się druga część konferencji, podczas której obserwowano zajęcia z zakresu symulacji pracy w pracowni wyposażonej w ramach projektu. Dyskutowano również nad perspektywą rozszerzania metody na inne placówki edukacji zawodowej.

Projekt „Aktywna młodzież na rynku pracy – poprawa jakości kształcenia zawodowego i przedsiębiorczego w ukraińskich placówkach edukacyjnych z wykorzystaniem metod symulacyjnych” realizowany w latach 2016-2017 przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa. Całkowity budżet projektu wyniósł  974 645 zł, z tego  868 445 zł stanowiło dofinansowanie MSZ RP.

w górę