Polska pomoc

 

Wsparcie szkoleniowe dla Straży Pożarnej w Thika w Kenii

Miejscem wykonania projektu jest miasto Thika, położone ok. 40 km od Nairobi. Jest to jedno z najszybciej rozwijających się miast w konurbacji Nairobi.

W mieście jest dużo zakładów przemysłowych, gdzie pojawiają się zagrożenia chemiczne oraz  związane z pożarem substancji trujących.

Straż Pożarna w Thika jest odpowiedzialna za zabezpieczenie pożarowe obszaru w promieniu 30 km od miasta. Dochodzi tam często to przypadków utonięć oraz śmiertelnych wypadków. Jednym z częstych zadań straży pożarnej jest poszukiwanie osób, które spadły w przepaście i inne miejsca, gdzie poniosły natychmiastową śmierć. Z tego powodu miejscowym strażakom bardzo potrzebne jest szkolenie linowe.

PCPM posiada doświadczenie w zakresie budowy zdolności instytucjonalnej oraz operacyjnej jednostek straży pożarnej oraz innych służb ratowniczych uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach 2008-2014 w takich krajach jak Tadżykistan, Gruzja, Sudan Południowy oraz Liban.

Wsparcie szkoleniowe dla Straży Pożarnej w Thika w Kenii

Projekt realizowany będzie w Kenii w mieście Thika, w Prowincji Centralnej w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2014 r. Wolontariusze będą przebywali w Kenii w dwóch okresach: od 28 września do 20 października oraz od 22 listopada do 14 grudnia 2014 r. W ramach projektu przewidziane jest też przeprowadzenie inicjatywy edukacyjnej adresowanej do społeczeństwa polskiego.

Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą wolontariuszy) jest Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, a partnerem lokalnym (organizacją przyjmującą) – Straż Pożarna w mieście Thika.

Niektórzy strażacy pracujący w Thika odbyli wstępne przeszkolenie zawodowe w straży pożarnej w Nairobi lecz ze względu na brak w Kenii systemu szkolnictwa pożarniczego, poziom wyszkolenia miejscowych strażaków jest co najwyżej podstawowy. 39 strażaków na 140-tysięczne miasto  to zdecydowanie za mało, dlatego bardzo ważne jest by zwiększyć ich umiejętności zawodowe i przygotować ich do niesienia pomocy we wszelkich sytuacjach ratowniczo-gaśniczych.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są pracownicy i ochotnicy w jednostce straży pożarnej w mieście Thika w Kenii – 39 osób. Dodatkowo w szkoleniach będzie uczestniczyło ok. 10 osób oddelegowanych przez jednostki straży pożarnej z okolicznych miejscowości.

Odbiorcą pośrednim projektu jest społeczność miasta Thika (około 140 tys. mieszkańców) oraz osoby zamieszkałe na obszarze działania miejscowej straży pożarnej, w promieniu 30 km od miasta Thika (ok. 200 tys. mieszkańców), którzy skorzystają z lepszej pomocy straży pożarnej w zaistniałych sytuacjach kryzysowych.

Projekt służy realizacji priorytetu - Zapobieganie katastrofom i gotowość w przypadku ich wystąpienia.

Wsparcie szkoleniowe dla Straży Pożarnej w Thika w Kenii

Wolontariusze zorganizowali szereg szkoleń dla strażaków z 5 jednostek w okolicy Thika w Kenii, a także przekazali sprzęt niezbędny do pracy strażaka, taki jak liny, uprzęże, karabinki, taśmy, rzutki, kaski, o łącznej wartości ok. 5,5 tysięcy złotych. 

W szkoleniu z zakresu podstawowego ratownictwa wodnego uczestniczyło 49 strażaków, a 40 z nich mogło utrwalić nabyte umiejętności podczas praktycznych ćwiczeń w ramach zaawansowanych warsztatów, w których wzięło udział 40 osób. Uczestnicy posiedli umiejętności niezbędne na wypadek wystąpienia powodzi lub zdarzeń w wodach płynących. Dzięki tym szkoleniom straż pożarna w Thika jest pierwszą w Kenii jednostką przygotowaną do tego typu działań.

Strażacy uczestniczyli również w szkoleniu w zakresie podstawowego ratownictwa gaśniczego, w tym w budynkach wysokich, w którym wzięło udział 89 osób. Niektórzy po raz pierwszy uczestniczyli w zajęciach z użyciem sprzętu i z zastosowaniem technik ratownictwa wysokościowego przy użyciu technik linowych. Wykłady teoretyczne były następnie weryfikowane podczas ćwiczeń praktycznych. Wolontariusze przeprowadzili również warsztaty w zakresie ratownictwa drogowego dla 40 strażaków.

W ramach inicjatywy edukacyjnej zostały zorganizowane dwa wykłady w Warszawie i Krakowie oraz wystawa składającą się z 18 plansz ze zdjęciami w budynku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz w siedzibie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.