Polska pomoc

 

Wsparcie szkół poprzez zakup rowerów dla dzieci mieszkających w znacznej odległości od szkoły

Około 360 tyś. dzieci w Tunezji w wieku 6-18 lat w ogóle nie uczęszcza do szkoły, pomimo obowiązkowej edukacji do 16 roku życia. W roku szkolnym 2015/2016 odnotowano 100 tyś. uczniów, którzy nie wrócili po wakacjach letnich do szkół. Głównym problem są - w przypadku uczniów gimnazjów - trudności adaptacyjne w nowym środowisku, zmiana środowiska wiejskiego na miejski przy okazji zmiany szkół. Uczniowie, którym udaje się przejść bezproblemowo przez początkowe klasy gimnazjalne, zostają do ukończenia nawet matury. Pozostali, w szczególności ze środowisk wiejskich, rezygnują dobrowolnie lub też pod naciskiem rodziny. Przyczyn jest wiele. Brak rąk do pracy w gospodarstwie, bieda, która pośrednio wpływa na kontynuację edukacji. Niemożność zakupu podstawowych pomocy naukowych, zeszytów, podręczników, czy też po prostu zbyt duża odległość do szkoły, powodują, że coraz większa liczba dzieci już do niej nie wraca. W środkowej i południowej części kraju szkoły są usytuowane w większych wioskach. Biorąc pod uwagę brak infrastruktury i bezpieczeństwo, uczniom zamieszkałym w znacznej odległości trudno dotrzeć do szkoły pieszo.

Wsparcie szkół poprzez zakup rowerów dla dzieci mieszkających w znacznej odległości od szkoły

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku przez Ambasadę RP w Tunisie. Jego głównym celem jest zapewnienie uczniom możliwości szybszego dotarcia do szkoły, co umożliwi wielu uczniom kontynuację nauki. Ambasada RP w Tunisie ze środków Polskiej pomocy dokona zakupu rowerów dla dzieci z dwóch szkół podstawowych wytypowanych przez Ministerstwo Edukacji z regionu Gabes (szkoła podstawowa Rimei) i Tataouine (szkoła podstawowa Karchew El Amar). Projekt zakłada zakup ok. 150 rowerów dla dzieci mieszkających w znacznej odległości od szkoły – będą mogły w sposób łatwiejszy i skuteczniejszy dotrzeć na lekcje. Lista uczniów zostanie ustalona z Ministerstwem Edukacji w Tunezji, następnie placówka dokona zakupu i dystrybucji rowerów. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą dzieci, które otrzymają rowery.

Poprzednie projekty realizowane we współpracy z tunezyjskim Ministerstwem Edukacji pozwoliły na zakup podręczników szkolnych, książek i słowników do bibliotek szkolnych, czy też komputerów. Wsparcie udzielane jest również przez pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Wsparcie szkół poprzez zakup rowerów dla dzieci mieszkających w znacznej odległości od szkoły

Projekt został zrealizowany między listopadem a grudniem 2016 roku. Jego celem było umożliwienie dzieciom dotarcia do szkoły poprzez zakup rowerów. Po wyznaczeniu bezpośrednich beneficjentów przez tunezyjskie Ministerstwo Edukacji, Ambasada RP w Tunisie dokonała zakupu rowerów dla dzieci mieszkających w znacznej odległości od szkoły. W rowery udało się wyposażyć 152 dzieci. 145 rowerów otrzymały dzieci z dwóch miast (Gabes i Tataouine) na południu Tunezji. Pozostałych 7 sztuk przekazano dzieciom z okręgu tuniskiego (szkoła podstawowa w Mornag). Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 50 000 PLN (12 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.