Polska pomoc

 

Wsparcie społeczności lokalnej poszkodowanej w wyniku powodzi w Północnym Kazachstanie

Powódź, która w kwietniu 2016 roku dotknęła północne regiony Kazachstanu, była spowodowana gwałtownym topnieniem śniegu. W wyniku podtopień najbardziej ucierpiały obwody północno-kazachstański i akmoliński. Z uwagi na ukształtowanie terenu, poziom zmrożenia gleby i brak naturalnych cieków wodnych, które mogłyby odprowadzić nadmiar topniejącej wody, na obszarze tych obwodów doszło do podtopień infrastruktury drogowej oraz prywatnych gospodarstw. Zakup sprzętu medycznego do punktów medycznych położonych na ternach, które ucierpiały w wyniku powodzi, przyczyni się do niwelowania jej skutków. W ocenie głównego lekarza szpitala rejonowego w Tajynszy, wyposażenie wiejskich punktów opieki medycznej w elektrokardiografy i analizatory krwi wyeliminuje konieczność każdorazowego kierowania pacjentów w celu wykonania nawet prostych badań do szpitala rejonowego, co uwzględniając stan miejscowej infrastruktury i duże odległości wiąże się z poważanymi problemami logistycznymi.

Wsparcie społeczności lokalnej poszkodowanej w wyniku powodzi w Północnym Kazachstanie

Projekt Ambasady RP w Astanie zaplanowano na okres od 15 sierpnia do 30 listopada 2016 r. Jego celem było podniesienie dostępności i jakości podstawowej opieki zdrowotnej w czterech wsiach w obwodzie północno-kazachstańskim, które ucierpiały w wyniku powodzi z kwietnia 2016 roku. Wyposażenie wiejskich ośrodków opieki medycznej w urządzenia diagnostyczne (analizatory testów immunologicznych, echokardiografy) w sposób pośredni przyczyni się do zniwelowania szkód wywołanych przez powódź. W warunkach ograniczeń budżetowych z jakimi boryka się lokalna administracja, w związku z koniecznością sfinansowania przez nią nieplanowanych remontów dróg oraz innych elementów zniszczonej infrastruktury, zakup sprzętu medycznego nie mógłby zostać zrealizowany bez zewnętrznego wsparcia. W ramach projektu zaplanowano zakup i zainstalowanie czterech elektrokardiografów i automatycznych analizatorów biochemicznych w czterech punktach opieki medycznej oraz jednego analizatora hematologicznego krwi dla szpitala rejonowego w Tajynszy.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą mieszkańcy czterech wsi w rejonie tajynszyńskim w obwodzie północno-kazachstańskim (Oziornoje, Donieckoje, Jasna Polana, Kellerowka), w sumie około 5 200 osób. Biorąc pod uwagę, że z zakupionego sprzętu medycznego będą mogli korzystać również mieszkańcy pozostałych wsi w rejonie tajynszyńskim, całkowitą liczbę beneficjentów można oszacować na 46 tys. osób.

Wsparcie społeczności lokalnej poszkodowanej w wyniku powodzi w Północnym Kazachstanie

Projekt został zrealizowany w okresie od 1 czerwca do 20 października 2016 roku. Jego głównym celem było podniesienie dostępności i jakości podstawowej opieki zdrowotnej w czterech wsiach w obwodzie północno-kazachstańskim, które ucierpiały w wyniku powodzi z kwietnia 2016 roku: Oziornoje, Donieckoje, Jasna Polana, Kellerowka. Cel został zrealizowany poprzez zakupienie sprzętu medycznego (analizatory krwi oraz aparaty EKG) dla szpitala rejonowego w Tajynszy oraz w punktach medycznych w czterech wsiach. Bezpośrednimi beneficjentami projektu jest 5 200 mieszkańców tych wsi oraz mieszkańcy pozostałych wsi w rejonie tajynszyńskim, którzy również będą mogli korzystać z zakupionego sprzętu medycznego (ok. 46 tys. osób).

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła niemal 67 000 PLN (16 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.