Polska pomoc

Wsparcie somalijskich uchodźców w kenijskim obozie Dadaab

Dotkliwa, trwająca od października 2010 roku, susza naruszyła równowagę ubogiego i niestabilnego politycznie regionu Rogu Afryki. Sytuacja pogarszała się miesiącami, by między lipcem a wrześniem 2011 roku osiągnąć największe rozmiary. Według szacunków ONZ, w tym okresie, około 13 mln ludzi z Somalii, Kenii, Etiopii i Dżibuti wymagało natychmiastowej pomocy. W poszukiwaniu wody, pożywienia oraz pastwisk dla zwierząt tysiące ludzi rozpoczęły wędrówkę. Masowy napływ uchodźców został odnotowany na przygranicznych terenach Kenii i Etiopii. Do kenijskiego Dadaab, uważanego za największy obóz dla uchodźców na świecie, od maja do września 2011 roku, dziennie przybywało średnio 1386 osób. Niedożywienie, wycieńczenie organizmu spowodowane wędrówką i chorobami, a także wydłużający się okres rejestracji w obozie sprawiają, że początkowy okres jest najtrudniejszy dla przybywających do obozu uchodźców.

Odpowiadając na apel humanitarny ONZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowało się sfinansować projekt Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) zrealizowany przy współpracy z polską Fundacją dla Somalii (FdS) oraz kenijską Relief, Reconstruction and Development Organization (RRDO) - Pomoc humanitarna dla uchodźców somalijskich dotkniętych klęską głodową w obozie Dadaab na terytorium Kenii. Kwota dotacji wyniosła 520 tys. zł stanowiąc 95,7% budżetu projektu.

Realizowany między październikiem a grudniem 2011 roku projekt zakładał zakup, transport i dystrybucję 4 800 zestawów do podgrzewania i gotowania posiłków wraz z zapasem 9,6 ton paliwa w tabletkach (po 2 kilo dołączane do każdego zestawu do gotowania) oraz szkolenie (w języku somalijskim) niezbędne dla prawidłowego wykorzystania otrzymanego sprzętu. Celem szkolenia było także zwrócenie uwagi uchodźców na szkodliwy wpływ wyrębu okolicznych lasów, który powodowany jest poszukiwaniem przez mieszkańców obozu innych źródeł paliwa kuchennego. Według PCPM dzięki realizacji projektu w ciągu miesiąca, który zajmuje rejestracja w obozie, około 14 400 uchodźców (4 800 rodzin) miało szansę raz dziennie spożyć ciepły posiłek, miało zwiększony dostęp do czystej (przegotowanej) wody oraz zaoszczędziło środki, które musiało by w innym razie przeznaczyć na zakup paliwa kuchennego. W sposób pośredni projekt przyczynił się także do ograniczenia wyrębu lasów oraz poprawy bezpieczeństwa kobiet, które często zostają napadane podczas wypraw po drewno.

Więcej informacji na temat projektu oraz sytuacji w obozie Dadaab mogą państwo znaleźć na stronach:

http://www.pcpm.org.pl/somalia.html

http://fundacjadlasomalii.org.pl/?p=2673

http://www.unrefugees.org.au/emergencies/current-emergencies/kenya-(dadaab)

w górę

Tagi