Polska pomoc

 

Wsparcie samorządów lokalnych Gruzji w zwiększaniu dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej

Beneficjentami projektu są przedstawiciele społeczności lokalnych z 4 rejonów Kachetii: Akhmeta, Kvareli, Telavi, Gurdjani i 6 rejonów zachodniej Gruzjii: Zugdidi, Tsalendjikha, Khobi, Martvili, Senaki i Bordjomi. W tych regionach przedszkola umiejscowione są przede wszystkim w miastach rejonowych. Aktywizacja dorosłych i danie im możliwości samodzielnego przeprowadzenia działań na rzecz dzieci wzmocni ich samodzielność w kontekście rozwiązywania problemów danej społeczności. Istotne jest także podniesienie umiejętności nauczycieli pracujących z dziećmi, ponieważ niewielu z nich ma wyższe wykształcenie kierunkowe. Programy kształcenie nauczycieli oparte są przestarzałe. Nauczyciele nie mają możliwości doskonalenia się i poznawania osiągnięć współczesnej pedagogiki.

Wsparcie samorządów lokalnych Gruzji w zwiększaniu dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej

Od marca do końca grudnia 2013 roku, na terenie 2 regionów Gruzji, Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” z Łomży zrealizowało  projekt „Wsparcie samorządów lokalnych w Gruzji  w zwiększaniu dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej”. Partnerami byli: organizacja Civitas Georgica z Tbilisi, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i samorządy Zugdidi, Martvili, Tsalendjikha, Khobi, Senaki, Chkhorotskhu (Zachodnia Gruzja, Samegrelo) oraz Sagaredjo, Lagodekhi, Signaghi (region Kachetia).

Celem  projektu było usprawnienie mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w regionach wiejskich, w których powszechny jest brak dostępu do edukacji przedszkolnej, a tym samym ograniczenie szans edukacyjnych i życiowych. 

W ramach projektu utworzono 14 alternatywnych grup przedszkolnych. W powstałych ośrodkach, które wyremontowano i wyposażono, prowadzone były zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz przeprowadzono badania psychologiczne i medyczne. Łącznie edukacją przedszkolną objęto 286 dzieci.

Dla zapewnienia wysokiej jakości pracy ośrodków przeszkolono pracujące w nich nauczycielki, które dodatkowo zostały objęte stałym wsparciem metodycznym. Szkoleniami objęto również  nauczycielki przedszkoli samorządowych. Łącznie przeszkolono 40 nauczycielek na dłuższych i 90 na krótszych formach szkoleniowych. Samorządowcy (35 osób) szkolili się na 2 seminariach poświęconych jakości edukacji przedszkolnej.

Dzięki projektowi samorządy lokalne mogły poznać i wdrożyć nowy, alternatywny model edukacji przedszkolnej, a tym samym wyrównać szanse edukacyjne dzieci, które dotąd nie były objęte edukacją przedszkolną. Stworzone ośrodki wraz z wyposażeniem przeszły na utrzymanie partnerskich samorządów i kontynuują swoją pracę.