Polska pomoc

 

Wsparcie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości (YEI) we Lwowie

Dzisiejszy rozwój Lwowa opiera się w coraz większym stopniu na usługach – lokuje się tu coraz więcej firm z kapitałem zagranicznym, opierających swój rozwój na relatywnie niskich kosztach pracy. Istnieje jednak potrzeba rozwijania lokalnych firm, tworzenia miejscowych przykładów sukcesu. Służyć temu ma rozbudowa Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości (YEI), utworzonego przez Instytut Rozwoju Miast (IRM) podczas projektu rozwojowego w 2015. YEI jest miejscem, gdzie młodzi, kreatywni ludzie mogą się spotkać, wymienić informacji, nawiązać współpracę i realizować swoje pierwsze projekty biznesowe, a także te z zakresu ekonomii społecznej. Takie działanie sprzyjają aktywizacji młodych ludzi i tworzeniu nowych miejsc pracy bez konieczności emigracji najlepiej wykształconych mieszkańców miasta.

Urząd Miasta Lwowa, poprzez Instytut Miasta, rozeznając potrzebę rozwoju YEI dla nowych mikro-firm poprosił IRM, by w 2016 r. włączył się w realizację tego projektu.

Wsparcie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości (YEI) we Lwowie

Projekt miał na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości młodych absolwentów szkół wyższych we Lwowie poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w utworzonym przez Instytut Rozwoju Miast Młodzieżowym Inkubatorze Przedsiębiorczości (Youth Enterpreneurship Incubator, YEI), a także promocję tych doświadczeń na całą Ukrainę w celu budowania postaw proinnowacyjnych. Realizacja tego celu była możliwa poprzez trzy działania:

a) wprowadzanie edukacji biznesowej w szkolnictwie wyższym i stymulowaniu rozwoju akademickiej przedsiębiorczości;

b) wzmocnienie mikroprzedsiębiorczości i podniesienie konkurencyjności małych firm poprzez dofinansowanie rozwoju 6 najlepiej zapowiadających się projektów w YEI;

c) promocję doświadczeń związanych ze wsparciem przedsiębiorczości w YEI na całej Ukrainie.

Wsparcie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości (YEI) we Lwowie

Realizacja projektu przyniosła kilka bezpośrednich rezultatów:

  1. Promocję przedsiębiorczości wśród ukraińskiej młodzieży biorącej udział w cyklu warsztatów z zakresu przedsiębiorczości (StartUp School). Kreowanie pozytywnej percepcji małej i średniej przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia. Objęcie indywidualną opieką mentorską 10 najlepszych pomysłów biznesowych przygotowanych przez studentów. Promocję ekonomii społecznej wśród przedstawicieli ukraińskich NGO oraz małych i średnich przedsiębiorców. Gruntowne przeszkolenie w zakresie ekonomii społecznej kilkunastu osób biorących udział w Szkole Ekonomii Społecznej oraz wizycie studyjnej w Małopolsce.
  2. Rozwój działalności 6 przedsiębiorstw, dzięki zakupowi niezbędnego sprzętu w ramach przyznanych mikrograntów, na rozwój przedsiębiorstw.
  3. Popularyzację wśród administracji samorządowej, rządowej i sektora pozarządowego  wiedzy nt. innowacyjnych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości tj. inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości poprzez wydanie i dystrybucję publikacji książkowej w nakładzie 700 egz.
  4. Promocję przedsiębiorczości, w szczególności przedsiębiorczości społecznej  wśród społeczności poprzez 4‑krotną emisję przygotowanych materiałów filmowych w telewizji Nowy Kanał.