Polska pomoc

 

Wsparcie procesu wdrażania i programowania polityki rozwoju przez administrację Autonomicznej Republiki Adżarii w obszarze ryku pracy i przedsiębiorczości, poprzez utworzenie Adżarskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

Aktualnie trwa budowa potencjału instytucjonalnego gruzińskiego Narodowego Biura Statystycznego  (Geostat). Jednocześnie władze Autonomicznej Republiki Adżarii dostrzegły potrzebę uzupełnienia luk informacyjnych na poziomie regionu oraz prowadzenia systematycznych analiz w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego Republiki. Realizacja projektu ma na celu stworzenie podstaw spójnego systemu informacyjno-analitycznego, który wzmocni zdolności analityczne administracji publicznej w Adżarii w zakresie prowadzenia tzw. evidence based policy.

Wsparcie procesu wdrażania i programowania polityki rozwoju przez administrację Autonomicznej Republiki Adżarii w obszarze ryku pracy i przedsiębiorczości, poprzez utworzenie Adżarskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

Projekt był realizowany od marca do grudnia 2014 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Lokalnymi partnerami były Ministerstwo Finansów i Gospodarki oraz Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Autonomicznej Republiki Adżarii wraz z Agencją Zatrudnienia w Batumi.

W ramach projektu przekazano wiedzę o działaniu obserwatoriów polityk publicznych w zakresie rynku pracy i gospodarki. Zaproponowane rozwiązanie opierało się na sprawdzonym w Małopolsce modelu Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego, który został oceniony jak rozwiązanie modelowe m.in. przez MRR i inne urzędy marszałkowskie w Polsce. W ramach projektu przekazano metodologię prowadzenia badań, opracowano program działania Adżarskiego Obserwatorium oraz stworzono jego stronę internetową wraz z modułem do przestrzennej wizualizacji danych. Beneficjentami projektu byli pracownicy administracji publicznej szczebla centralnego w Autonomicznej Republice Adżarii.

Wsparcie procesu wdrażania i programowania polityki rozwoju przez administrację Autonomicznej Republiki Adżarii w obszarze ryku pracy i przedsiębiorczości, poprzez utworzenie Adżarskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

W trakcie projektu udało się stworzyć stronę internetową Adżarskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (www.observatory.ge). Zorganizowane zostały także cztery wizyty studyjne – dwie w Adżarii i dwie w Małopolsce. Służyły one przede wszystkim wzajemnemu uczeniu się – przedstawiciele Małopolski zdobyli wiedzę w zakresie systemu prawnego w Gruzji, dzięki czemu mogli lepiej odpowiedzieć na potrzeby zgłoszone przez gruzińskich partnerów. Przedstawiciele Republiki Adżarii mieli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami, jakie przez lata wypracowała Małopolska, a ponadto zostali przeszkoleni z obsługi strony oraz narzędzia do analizy danych.

Na koniec projektu opublikowano podręcznik dla administracji o możliwościach i korzyściach Adżarskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.