Polska pomoc

 

Wsparcie potencjału zawodowego młodych osób niepełnosprawnych

Celem projektu była poprawa perspektyw zawodowych niepełnosprawnej młodzieży z rejonu baranowickiego. Projekt został przeprowadzony w miejscowości Baranowicze (rejon baranowicki, obwód brzeski).

Zakupiono między innymi 24 maszyny do szycia, urządzenie do krojenia tkanin, stoły pod maszyny, krzesła. Przeprowadzono remont pomieszczeń produkcyjnych oraz przeszkolono osoby niepełnosprawne z zakresu obsługi urządzeń. Stworzono także 24 dodatkowe miejsca pracy w Baranowickim Kombinacie Pracy Domowej (zakład pracy chronionej), w tym 15 dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu dokonano zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz partnera projektu Terytorialnego Centrum Usług Socjalnych dla ludności.

Wartość projektu wyniosła 278 465,83 zł (dla kalkulacji przyjęto kurs 1 euro = 4,1749 zł).