Polska pomoc

 

Wsparcie ofiar powodzi na Bałkanach poprzez remont 3 szkół w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii

W maju 2014 roku obfite deszcze na Bałkanach spowodowały tragiczną w skutkach powódź na terenie Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Opady wywołały wezbranie rzek i dwa tysiące przypadków osunięć ziemi, powodując ogromną ilość zniszczeń: zarówno prywatnych domów, jak i budynków użyteczności publicznej, dróg i infrastruktury w obydwu krajach. Pęknięte kanalizacje i zebrane przez wodę odpady z prywatnych domów i wysypisk, spowodowały zanieczyszczenie wielu powierzchni użytkowych. Największym zagrożeniem było osuwanie się terenu, powodujące zniszczenie budynków, infrastruktury drogowej oraz przesuwanie się min i niewybuchów z czasów wojny.

Powódź, która dotknęła kraje bałkańskie jest największą tego typu katastrofą od setek lat w Europie. Bilans dotychczasowych strat jest tragiczny: 53 ofiary śmiertelne; 3.1 miliona poszkodowanych (1.6 miliona w Serbii oraz 1.5 mln w Bośni), co w przypadku Serbii stanowi 22% ludności, a w przypadku Bośni i Hercegowiny 39%. Szacuje się, że koszty odbudowy wyniosą 1 miliard EUR w Serbii i kilkaset milionów EUR w BiH.

Wsparcie ofiar powodzi na Bałkanach poprzez remont 3 szkół w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii

W ramach projektu, współfinansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, PAH przeprowadziła odbudowę dwóch szkół: w Bośni i Hercegowinie (w Republice Serbskiej) oraz w Republice Serbii. Tym samym zapewniliśmy dostęp do edukacji 818 dzieciom oraz stworzyliśmy możliwość zarobku 104 pracownikom dwóch szkół. Oba kompleksy znajdują się w miejscowościach wyjątkowo zniszczonych przez wodę. Odbudowa szkół ma na celu umożliwienie dzieciom w wieku szkolnym jak najszybszy powrót do szkoły oraz normalnego życia.

Pomoc jest wynikiem rozpoznania dokonanego w terenie oraz konsultacji z ofiarami powodzi, partnerami lokalnymi, przedstawicielami rządów, innymi organizacjami pozarządowymi oraz agendami ONZ.