Polska pomoc

Wsparcie na rzecz reformy samorządu terytorialnego w Gruzji

Ruszyła kolejna edycja szkoleń dla przedstawicieli administracji publicznej Gruzji z zakresu reformy samorządu terytorialnego realizowana w ramach Programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. W szkoleniu trwającym od 13 do 18 września 2015 bierze udział 13 przedstawicieli władz lokalnych Gruzji.

W dniu 13 września 2015 r. wiceminister Konrad Pawlik zainaugurował trzecią edycję szkoleń dotyczących tematyki reformy samorządu terytorialnego, adresowanych do gruzińskich urzędników, którą MSZ realizuje w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

Zdaniem Ministra, związku z tym, że decentralizacja jest jedną z kluczowych reform stojących przed Gruzją, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej przygotowało specjalny moduł szkoleniowy poświęcony tej tematyce. - W ten sposób Polska kontynuuje podejmowane w latach ubiegłych inicjatywy rozwojowe wspierające rząd Gruzji w przygotowaniach i realizacji reformy samorządu terytorialnego.

Reforma samorządowa od lat pozostaje priorytetem kolejnych gruzińskich ekip rządzących. Podjęte dotychczas przez administrację gruzińską działania na rzecz decentralizacji doprowadziły do umocnienia mandatu demokratycznego władz lokalnych m.in. poprzez bezpośrednie wybory merów większych miast oraz głów municypalitetów (powiatów).

Przed administracją gruzińską stoi poważne wyzwanie związane z potrzebą rozszerzenia kompetencji samorządów oraz zwiększenia stopnia ich finansowej samodzielności wobec władz centralnych. Mam nadzieję, że Państwa udział w tym szkoleniu będzie kolejnym etapem przygotowania profesjonalnych kadr niezbędnych do stworzenie samorządu terytorialnego odpowiadającego standardom obowiązującym  w tym zakresie w Unii Europejskiej – powiedział Min. K. Pawlik.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego realizowana jest od 2011 r. we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. W ciągu 4 lat realizacji Akademii w programie wzięło udział 250 przedstawicieli organów administracji publicznej z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Obecne szkolenie jest pierwszym z 4 modułów w tegorocznej edycji Akademii. Już w październiku przedstawiciele Gruzji, Mołdawii i Ukrainy będą szkoleni w zakresie wdrażania umów stowarzyszeniowych z UE oraz umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu. W listopadzie odbędą się szkolenia dla ukraińskich urzędników dot. przeciwdziałania korupcji. W grudniu natomiast urzędnicy z wszystkich krajów PW będą mogli uczestniczyć w dwutygodniowym stażu poświęconym zagadnieniom służby cywilnej.

w górę

Tagi