Polska pomoc

 

Wsparcie libańskich i syryjskich kobiet w Deir el Ahmar poprzez utworzenie punktu sprzedaży art. spożywczych, szkolenia zawodowe i umożliwienie zatrudnienia

Miejscowość Deir el Ahmar jest położona w rolniczej dolinie Bekaa w Libanie. Deir el Ahmar znajduje się w odległości około 94 kilometrów od Bejrutu, stolicy Libanu. Liczy około 23 tys. mieszkańców. W okolicy przebywają również uchodźcy syryjscy. Miejscowość jest znana z kulinarnych tradycji, zwłaszcza z dżemów i marmolad. Niestety od lat obserwuje się wysoki wskaźnik emigracji wśród młodych, którzy mają ograniczone możliwości kształcenia się i znalezienia zatrudnienia. Ludność Deir el Ahmar oraz okolicznych miejscowości utrzymuje się głównie z rolnictwa. W świetle konfliktu w Syrii i napływie dużej liczby uchodźców do regionu, region boryka się z jeszcze większym niż zazwyczaj bezrobociem. Grupą szczególnie dotkniętą ograniczeniami są kobiety. Nie biorą udziału w rozwoju swoich miejscowości, a ich poziom autonomii jest bardzo niski. Stopa bezrobocia kobiet jest również bardzo wysoka.

Caritas Liban prowadzi od 1976 roku ośrodek zdrowia i opieki społecznej w miejscowości, który przyczynia się do budowania wspólnoty we wszystkich aspektach. W 1998 roku pilotażowo stworzono miejsca pracy w przemyśle spożywczym dla ponad 20 kobiet. Beneficjentami tego projektu będzie 30 dziewcząt i kobiet libańskich oraz syryjskich między 20 a 40 rokiem życia oraz 20 kobiet z okolicznych wsi.

Wsparcie libańskich i syryjskich kobiet w Deir el Ahmar poprzez utworzenie punktu sprzedaży art. spożywczych, szkolenia zawodowe i umożliwienie zatrudnienia

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. we współpracy Ambasady RP w Bejrucie z partnerem lokalnym, Caritas Liban. Jego celem jest odpowiedź na brak zaangażowania i samodzielności kobiet oraz wysokie bezrobocie wśród nich. Niemniej istotne jest wyjście naprzeciw ciężkiej sytuacji uchodźców syryjskich poprzez uruchomienie szkoleń i tworzenie nowych miejsc pracy na poziomie lokalnym, z udziałem społeczności przyjmujących. Dotyczy to w szczególności kobiet, dla których istnieje mniej możliwości zatrudnienia niż dla mężczyzn.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie dla kobiet i dziewcząt na temat regionalnej żywności ekologicznej, sztuki kulinarnej, gastronomii, handlu i obsługi klienta oraz języka angielskiego. Zostanie wybudowany i wyposażony budynek, który będzie służył jako kiosk i punkt gastronomiczny. Tu sprzedawane będą lokalne produkty przygotowane przez beneficjentki projektu.

Projekt został stworzony w bliskiej współpracy z jego beneficjentami i na podstawie zgłaszanych przez ich potrzeb oraz pomysłów. Beneficjenci będą od samego początku aktywnie uczestniczyć w realizacji tego projektu poprzez podejście partycypacyjne. Dyskusje podczas szkoleń pozwolą uczestnikom dzielić się doświadczeniami i wzajemnie wspierać. Kobiety będą miały okazje zaprezentować swoje talenty kulinarne i będą między sobą dzielić się doświadczeniem. Surowce kupowane będą od lokalnych dostawców. Projekt będzie więc wynikiem wspólnej pracy całej populacji: mężczyzn i kobiet, uchodźców i Libańczyków.

Beneficjentami tego projektu będzie 30 dziewcząt i kobiet libańskich oraz syryjskich między 20 a 40 rokiem życia oraz 20 kobiet z okolicznych wsi. Gdy projekt zostanie sfinalizowany, kobiety będą nadal pracować w centrum, szkolić się w handlu, oraz sukcesywnie przekazywać wiedzę następczyniom. Caritas Liban będzie stale zachęcać do innowacji i proponowania nowych pomysłów na dalszy rozwój projektu.

Wsparcie libańskich i syryjskich kobiet w Deir el Ahmar poprzez utworzenie punktu sprzedaży art. spożywczych, szkolenia zawodowe i umożliwienie zatrudnienia

Projekt został zrealizowany od 1 sierpnia do 30 grudnia 2016 r. W jego ramach wybudowano i wyposażono prefabrykowany budynek służący jako kiosk i punkt gastronomiczny. Kiosk rozpoczął funkcjonowanie i sprzedawane są w nim lokalne produkty spożywcze: dżemy, konfitury i inne produkty ekologiczne przygotowane przez okoliczne kobiety, w tym beneficjentki projektu. Przeprowadzono szkolenia zawodowe dla łącznie 29 kobiet, Libanek i Syryjek, w pięciu blokach tematycznych: restauratorstwo, dekoratorstwo, zajęcia kulinarne, język angielski i marketing. Tym samym zrealizowana działania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet oraz integracji uchodźców syryjskich i ludności przyjmującej. Zwiększono możliwości promocji lokalnej produkcji ekologicznej i ekoturystyki.

Wartość projektu wyniosła ok. 102 000 złotych (24 425 dolarów amerykańskich), co w całości zostało pokryte ze środków Polskiej pomocy. Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 4,1793 PLN.