Polska pomoc

 

Wsparcie funkcjonowania klinik medycznych w prowincji Erbil i Dohuk

Od wiosny 2014 roku państwo oraz społeczeństwo w Iraku znajduje się w stanie ostrego kryzysu. Całe regiony zostały przejęte i pozostają pod kontrolą bojowników tzw. państwa islamskiego. W wyniku tej sytuacji ponad 2,2 mln Irakijczyków zostało zmuszonych do ucieczki przed przemocą w ich własnym kraju. Część z nich znalazło schronienie w północno-wschodniej części kraju. Jednak ok. 1 mln ludności, która musiała uciekać w krótkim okresie czasu, wybrała na miejsce tymczasowego zamieszkania słabo zaludniony region Kurdystanu, wokół Erbil i Dohuk. W sumie znajduje się tam 5 mln osób potrzebujących pomocy humanitarnej (osób wewnętrznie przesiedlonych i mieszkańców lokalnych).

Uchodźcy wewnętrzni potrzebują wsparcia w dostępie do podstawowej pomocy medycznej, a w przypadkach chorób zakaźnych i stanach nagłych – dostępu do specjalistycznej pomocy lekarskiej.

Brak dostępu do podstawowej opieki medycznej dotyczy zarówno osób wewnętrznie przesiedlonych jak i mieszkańców lokalnych. Ogólna liczna mieszkańców prowincji Diyala to 980 000 osób.

Wsparcie funkcjonowania klinik medycznych w prowincji Erbil i Dohuk

Projekt przewidziany do realizacji w I module od sierpnia do końca grudnia 2016 r. oraz w II module od stycznia do grudnia 2017 r.

Celem projektu jest umożliwienie osobom wewnętrznie przesiedlonym i uchodźcom przebywającym w obozach oraz w społecznościach przyjmujących, a także lokalnej ludności dostępu do opieki medycznej. Usługi medyczne udzielane przez Klinikę im. Bł. Zdenki Scheling (Erbil) oraz Klinikę im. Bł. Jerzego Popiełuszki obejmują:

  • opiekę lekarską;
  • regularną kontrolę stanu zdrowia pacjentów przewlekle chorych;
  • badanie radiologiczne i laboratoryjne (analiza biochemiczna, hematologiczna i jonowa, szybkie testy diagnostyczne i badania pod mikroskopem;
  • wizyty domowe u pacjentów z ograniczoną sprawnością ruchową;
  • bezpłatne lekarstwa.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług medycznych dla przesiedleńców, uchodźców i ludności lokalnej przez zatrudnienie dodatkowych dwóch lekarzy. Potrzeby humanitarne w zakresie opieki zdrowotnej są coraz większe, gdyż dochodzi do kolejnych przesiedleń, wielu ludzi nie ma dostępu do tego typu usług, bądź trudna sytuacja finansowa uniemożliwia im korzystanie z opieki zdrowotnej.