Polska pomoc

 

Wsparcie budowy potencjału władz samorządowych w zakresie edukacji przedszkolnej w Gruzji

System edukacji przedszkolnej w Gruzji ma charakter zdecentralizowany. Władze samorządowe sprawują nadzór nad publicznymi placówkami przedszkolnymi i są zobowiązane do zapewnienia nieodpłatnego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom w wieku 2-6 lat. Szacuje się, że ok. 40% gruzińskich dzieci nie ma dostępu do edukacji przedszkolnej, a grupy funkcjonujące w istniejących placówkach publicznych są zbyt liczne (40-50 dzieci), aby można było zapewnić dzieciom kształcenie odpowiedniej jakości.

W celu uporządkowania kwestii związanych z edukacją i odpowiedzialności poszczególnych instytucji za jej odpowiednie aspekty, z udziałem zagranicznych donatorów i sektora pozarządowego, opracowano ustawę o edukacji przedszkolnej, która powinna być przyjęta przez parlament Gruzji w czerwcu 2016 r. Jej uchwalenie ma na celu poprawę jakości i dostępności edukacji przedszkolnej. Ustawa daje prawo do bezpłatnej edukacji przedszkolnej każdemu dziecku w wieku 2-6 lat, konieczne więc będzie otwarcie nowych placówek i zwiększenie nakładów finansowych samorządów na ten cel.

Aktualnie gruzińskie władze samorządowe nie są przygotowane na podjęcie dodatkowych, poszerzonych obowiązków wynikających z nowej ustawy o edukacji przedszkolnej, a władze centralne, w tym Ministerstwo Edukacji i Nauki Gruzji, nie planują organizacji żadnych szkoleń dla samorządów.

Wsparcie budowy potencjału władz samorządowych w zakresie edukacji przedszkolnej w Gruzji

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 15 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Tbilisi z partnerem lokalnym, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Civitas Georgica. Głównym celem projektu jest zaznajomienie gruzińskich władz samorządowych z ustawą o edukacji przedszkolnej i opracowanymi krajowymi standardami oraz zwiększenie ich kompetencji w tym zakresie. Bezpośrednimi beneficjentami będzie ok. 355 samorządowców – merów miast i naczelników municipalitetów (gamgebeli), ich zastępcy, członkowie rad samorządowych (sakrebulo) i pracownicy samorządów odpowiedzialni za kwestie edukacyjne, zdrowotne i techniczne.

Przeprowadzone zostaną szkolenia  z zakresu określania potrzeb i strategicznego planowania rozwoju edukacji przedszkolnej w samorządach, standardów krajowych dotyczących edukacji przedszkolnej i sposobów nadzorowania ich stosowania oraz szkolenia dla głów samorządów z zakresu funkcji i zadań samorządów w dziedzinie edukacji przedszkolnej. Szkolenia będą przeprowadzone przez organizację Civitas Georgica, która jest czołowa organizacją gruzińską zajmującą się od lat tematyką edukacji przedszkolnej. Pośrednimi beneficjentami projektu będą osoby korzystające z edukacji przedszkolnej w municipalitetach - dzieci i ich rodziny, ok. 100 000 osób.

Wsparcie budowy potencjału władz samorządowych w zakresie edukacji przedszkolnej w Gruzji

Projekt został zrealizowany w okresie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2016 roku. Jego głównym celem było zaznajomienie gruzińskich władz samorządowych z niedawno przyjętą ustawą o edukacji przedszkolnej i opracowanymi do niej krajowymi standardami oraz zwiększenie kompetencji władz samorządowych w tym zakresie. Cel ten został zrealizowany poprzez organizację szkoleń w formie warsztatów dla trzech szczebli przedstawicieli samorządów: 11 szkoleń dla specjalistów odpowiedzialnych za edukację przedszkolną, 8 warsztatów dla specjalistów odpowiedzialnych za wdrażanie standardów infrastrukturalnych, sanitarnych, dydaktycznych, żywieniowych, zdrowotnych i jednej konferencji podsumowującej dla naczelników municipalitetów i ich zastępców.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 125 000 PLN (ok. 30 000 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła ok. 130 000 PLN (ok. 31 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.