Polska pomoc

 

Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu kształcenia studentów dziennikarstwa i politologii

Fundacja HumanDoc od lat współpracuje z mediami i dziennikarzami z różnych redakcji w zakresie projektów z edukacji globalnej. Z doświadczenia tego wynika, że w Polsce istnieje bardzo ograniczone grono dziennikarzy oraz redakcji, które mają kompetencje do tworzenia materiałów i przekazów poruszających zagadnienia z zakresu edukacji globalnej. System kształcenia dziennikarzy nie obejmuje bowiem wiedzy z tego obszaru.

Uniwersytet Opolski (UO), który jest partnerem w niniejszym projekcie, stale poszerza ofertę edukacyjną, nawiązuje współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, wysyła studentów na zagraniczne praktyki oraz wymiany itp. Do tej pory zagadnienia z zakresu edukacji globalnej były wprowadzane na UO tylko na zasadzie ad hoc (we współpracy z HumanDoc), zainteresowanie studentów jest jednak na tyle duże, że UO chce rozwinąć na stałe swoja ofertę edukacyjną w tym kierunku.

Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu kształcenia studentów dziennikarstwa i politologii

Projekt obejmuje opracowanie merytoryczne i wprowadzenie na stałe do siatek nauczania dwóch specjalności z zakresu edukacji globalnej dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Uniwersytetu Opolskiego (UO) na dwóch kierunkach: politologia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ponadto projekt zakłada przygotowanie merytoryczne i doszkolenie kadry akademickiej do prowadzenia zajęć merytorycznych z zakresu edukacji globalnej na odpowiednio wysokim poziomie oraz opracowanie pomocy dydaktycznych.

Projekt realizowany jest w trybie modułowym, w latach 2018-2019 na Wydziale Nauk Społecznych UO na studiach stacjonarnych I stopnia: politologii oraz dziennikarstwie i komunikacji społecznej. W roku 2018 dofinansowanie ze środków Polskiej pomocy wyniosło 123 300 zł, a całkowita wartość projektu osiągnęła 164 690 zł.

Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu kształcenia studentów dziennikarstwa i politologii

Celem ogólnym projektu jest wprowadzenie zmiany systemowej z efektem multiplikacji w obszarze kształcenia dziennikarzy i politologów. Zmiana będzie obejmować opracowanie merytoryczne i wprowadzenie do systemu nauczania dwóch nowych specjalności:

  • Komunikacja i film w globalnym świecie (dziennikarstwo i komunikacja społeczna) oraz
  • Global Studies (politologia).

Cel ma charakter długoterminowy. Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie zmian, które pozostaną w systemie edukacji na długie lata.