Polska pomoc

Wolontariat polska pomoc 2013 - wyniki oceny formalnej

Na podstawie pkt. 8.7. Regulaminu konkursu "Wolontariat polska pomoc 2013" w związku z § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych informuje się, że żaden wniosek projektowy złożony w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Wolontariat polska pomoc 2013" nie został odrzucony z przyczyn formalnych.

w górę

Tagi