Polska pomoc

 

Włącz nas- Międzykulturowa animacja społeczna na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich

W projekcie realizowanym w okresie 15 czerwca – 31 grudnia 2012 r. w Kordobie w Argentynie, brała udział jedna wolontariuszka, która przebywała na miejscu od 10 września do 30 grudnia 2012 r. Wykonawcą projektu była Fundacja Polskie Forum Migracyjne, natomiast partnerem lokalnym Związek Społeczności Imigranckich w Kordobie.

Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich zamieszkujących Kordobę, poprzez wzmocnienie w nich postaw otwartości i szacunku wobec osób o odmiennej kulturze, a także gotowości dzieci i rodziców argentyńskich do wspólnego działania i korzystania z potencjału różnorodności kulturowej.  

Głównym elementem projektu była praca animacyjno-społeczno-kulturalna wolontariuszki z dziećmi i rodzicami migrantami oraz Argentyńczykami, poprzez organizację wydarzeń i spotkań otwartych oraz prowadzenie zajęć i warsztatów metodologicznych. Częścią edukacyjną projektu było przygotowanie filmu „Włącz nas – o sytuacji dzieci cudzoziemskich w Argentynie i w Polsce”, a także prowadzenie bloga na stronie partnera lokalnego.

Zrealizowane działania pozwoliły na określenie potrzeb dzieci i rodziców cudzoziemskich, wzajemne poznanie się dzieci i rodziców argentyńskich oraz migrantów oraz współpracę pomiędzy nimi poprzez budowanie dialogu międzykulturowego.

W ramach działań wolontariuszka przeprowadziła łącznie 13 zajęć dla dzieci cudzoziemskich i ich rodziców, 11 spotkań otwartych dla dzieci i rodziców argentyńskich oraz migrantów, 5 warsztatów metodologicznych dla nauczycieli, animatorów kultury i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 2 warsztaty dla studentów i adeptów szkoły policyjnej. Wolontariuszka przygotowała także 4 scenariusze warsztatów.

W ramach inicjatywy edukacji globalnej, wolontariuszka rozwijała bloga partnera projektu, poprzez publikację 5 artykułów-relacji ze zrealizowanych działań. Ponadto, po powrocie  wolontariuszki, wydano 200 płyt DVD z filmem „Włącz nas – o sytuacji dzieci cudzoziemskich w Argentynie i w Polsce” w polskiej (150 płyt) i hiszpańskiej (50 płyt) wersji językowej, które trafiły do 40 organizacji i instytucji w Polsce i Argentynie. Film upowszechniany był także w Internecie (m.in. na stronach internetowych www.kulturyswiata.org, www.forumimigracyjne.org, www.refugee.pl, www.tolerancja.pl, www.ngo.pl).