Polska pomoc

Wizyta studyjna przedstawicieli afgańskiego sektora sprawiedliwości

W Warszawie przebywało ośmiu przedstawicieli terenowego oddziału Ministerstwa Sprawiedliwości z afgańskiej prowincji Ghazni podczas siedmiodniowej wizyty studyjnej (22–28 październik 2012 roku). Przedstawiciele sektora sprawiedliwości odwiedzili Ministerstwo Sprawiedliwości RP, gdzie mieli okazję zapoznać się z alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów, a także z funkcjonowaniem instytucji mediacji. Na spotkaniu przedstawiono polskie rozwiązania w zakresie funkcjonowania ksiąg wieczystych. Goście spotkali się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego oraz przewodniczącymi głównych Izb Sądu Najwyższego: Izby Cywilnej i Izby Wojskowej oraz Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. W trakcie wizyty w Sądzie wykonana została analiza porównawcza systemów prawnych funkcjonujących w Polsce i w Afganistanie.

Podczas spotkania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, goście zaznajomili się z kompetencjami i zadaniami Rzecznika Praw Obywatelskich, omówiona została również kwestia wpływających skarg i sposobu ich rozwiązywania. W Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy członkowie delegacji poznali czym jest i jak funkcjonuje ewidencja gruntów, budynków i lokali. Wizyta obejmowała również spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie omówione zostały rozwiązania wykorzystane przez Polskę w zakresie problemów z nieruchomościami, powstałe po II wojnie światowej (mienie zabużańskie).

w górę

Tagi