Polska pomoc

Wizyta studyjna Mołdawian w Polsce

 W dniach 8-18.06.2014 r. w ramach wizyty studyjnej w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu przebywała 15 osobowa delegacja z Mołdawii, w skład której wchodzili przedstawiciele organizacji partnerskiej tj. Krajowej Agencji Rozwoju Wsi w Kiszyniowie, Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Mołdawii, Ministerstwa Finansów Mołdawii, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Mołdawii, Krajowego Centrum Selekcji i Reprodukcji Zwierząt, Państwowej Inspekcji Ekologicznej, „Teleradio-Moldova” oraz Wiceprzewodniczący Rady Rejonu Kalarasz i Drokia, Starosta Rejonu Synżerej i Wójt Gminy Kuchuresztij de Żos Rejon Floreszt.

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W inauguracji wizyty studyjnej w Starym Polu uczestniczył Pan Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu RP.

Celem wizyty studyjnej w Polsce było zaprezentowanie dobrych przykładów prowadzenia działalności na własny rachunek, form wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz zadań instytucji odpowiedzialnych za świadczenie pomocy potencjalnym beneficjentom prowadzącym bądź otwierającym własną działalność. Wizyta ta posłużyła do spojrzenia na przedsiębiorczość z perspektywy całościowego rozwoju obszarów wiejskich.

Powyższe działanie zrealizowane zostało w ramach projektu nr 101/2014 pt. „Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich Mołdawii” objętego programem polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.

w górę

Tagi