Polska pomoc

Wizyta podsekretarza stanu Konrada Pawlika na Bliskim Wschodzie

Współpraca rozwojowa oraz problematyka bliskowschodnia były głównymi tematami czterodniowej wizyty w dniach 24-27 sierpnia podsekretarza stanu Konrada Pawlika w Izraelu i Palestynie.

Kwestie nawiązania polsko-izraelskiej współpracy w ramach pomocy rozwojowej i humanitarnej zostały poruszone w trakcie dyskusji wiceministra Konrada Pawlika z Gilem Haskelem, dyrektorem Izraelskiej Agencji Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej (MASHAV) oraz Ilanem Flussem, dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej w izraelskim MSZ. W 2016 roku Polska rozpoczyna realizację drugiego wieloletniego programu współpracy rozwojowej. – Chcemy bardziej skoncentrować polską pomoc. W nowej perspektywie liczbę priorytetów geograficznych ograniczyliśmy z 20 do 10 – podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji. Podczas spotkania rozmówcy wyrazili gotowość i chęć realizacji wspólnych projektów w wybranych, pokrywających się obszarach i krajach priorytetowych.

Wiceminister Pawlik przeprowadził konsultacje polityczne w izraelskim MSZ, gdzie spotkał się z Alonem Ushpizem, zastępcą Dyrektora Generalnego ds. politycznych, Eranem Lehrmanem, zastępcą Szefa Izraelskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Amirem Weissbrodem, szefem Biura Bliskiego Wschodu w MSZ, oraz Zvi Rav-Nerem, zastępcą Dyrektora Generalnego ds. Eurazji. Dyskusja poświęcona była sytuacji w Syrii, Państwu Islamskiemu i przyszłości regionu. W trakcie spotkania rozmawiano także o sytuacji na wschodzie Ukrainy.

Podczas wizyty w Palestynie wiceminister Konrad Pawlik spotkał się z przedstawicielami Palestyńskiej Władzy Narodowej: Rijadem Malkim, Ministrem Spraw Zagranicznych oraz Majdim Haldim, szefem kancelarii prezydenta Abbasa. – Od ponad dekady Palestyna pozostaje krajem priorytetowym polskiej pomocy rozwojowej, co stanowi bardzo ważny element budowania polsko–palestyńskich relacji – powiedział wiceminister Pawlik. Przypomniał przy tym, że 10 lat temu ustanowiono polskie przedstawicielstwo przy Palestyńskiej Władzy Narodowej.

Wiceszef MSZ rozmawiał także z przedstawicielami Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) - Utą Böllhoff, dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji oraz Christer Nordahl, zastępcą dyrektora Operacyjnego w Gazie. Tematem rozmowy była pomoc uchodźcom palestyńskim, sytuacja humanitarna w Strefie Gazy oraz na Zachodnim Brzegu. – Polska w pełni popiera i docenia pracę UNRWA – podkreślił Konrad Pawlik. – Mimo kryzysu humanitarnego rozgrywającego się w Syrii i krajach sąsiednich, nie zapominamy o losie uchodźców palestyńskich na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy – dodał wiceminister.  Od 2004 roku Polska przekazała na rzecz UNRWA środki w wysokości ponad 1,5 mln USD. Wsparcie jest cały czas kontynuowane. Podczas spotkania z UNRWA wiceminister Pawlik zadeklarował przekazanie przez Polskę wpłaty do budżetu ogólnego organizacji  w wysokości 500 tys. zł.

Ważnym elementem wizyty była inauguracja projektu pomocy rozwojowej w obozie dla uchodźców w Jalazon w pobliżu Ramallah. Ze środków Polskiej Pomocy sfinansowano zakup materiałów edukacyjnych oraz budowę przestrzeni do gier i zabaw, dostosowanej do potrzeb dzieci na terenie ośrodka przedszkolnego. Wiceminister  Pawlik odwiedził także klinikę w Darraj w Strefie Gazy, gdzie realizowany jest polsko-czeski projekt wspierający klinikę pomocy prenatalnej (m.in. zakup sprzętu medycznego oraz produktów pierwszej potrzeby).

W trakcie wizyty wiceminister Konrad Pawlik złożył wieniec w Sali Pamięci w Instytucie Yad Vashem. Z kolei w imieniu Prezydenta RP, za szczególne zasługi we wspieraniu polsko-palestyńskich relacji kulturalnych odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP ministra informacji Mahmouda Khalefę.

w górę

Tagi