Polska pomoc

Wizyta Podsekretarza Stanu w Birmie

 

W dniach 25 – 28 września 2011 r. Podsekretarz Stanu w MSZ Krzysztof Stanowski przebywał w Birmie (Mianma), gdzie spotkał się z przedstawicielami władz a także z przywódczynią birmańskiej opozycji demokratycznej Aung San Suu Kyi i członkami partii Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji. Wiceminister Krzysztof Stanowski uczestniczył również w licznych spotkaniach z organizacjami pozarządowymi.

Bezpośrednim powodem wizyty było uroczyste zakończenie pierwszego w historii polskiego projektu pomocowego zrealizowanego
w Birmie. Ze środków polskiego programu pomocy rozwojowej sfinansowano zakup wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych.

Przyjazd polskiego wiceministra spraw zagranicznych był pierwszą wizytą przedstawiciela państwa członkowskiego UE tej rangi od czasu obowiązywania środków restrykcyjnych UE wobec Birmy/Mianma. Wizyta nastąpiła w dwa tygodnie po pobycie unijnego komisarza ds. pomocy, Kristaliny Georgiewej.

W wymiarze bilateralnym głównym celem wizyty było wyrażenie gotowości Polski do zaangażowania się w budowę demokracji w Birmie/Mianma. W aspekcie wielostronnym, Polska, jako państwo sprawujące prezydencję w Radzie UE, poinformowała, że kluczową kwestią dla Unii Europejskiej będzie ogłoszenie w Birmie amnestii i rehabilitacji dla więźniów politycznych oraz nawiązanie rzeczywistego dialogu z opozycją demokratyczną i partiami etnicznymi. Wiceminister Stanowski podkreślił również, że Unia Europejska będzie elastycznie reagować na pozytywne zmiany w Birmie.

 

Więcej zdjęć z wizyty w galerii zdjęć

w górę

Tagi