Polska pomoc

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz z wizytą na Białorusi

Podczas wizyty w ramach dwustronnych  konsultacji z wiceministrem spraw zagranicznych Białorusi Olegiem Krawczenką  wiceszef polskiego MSZ omówił szerokie spektrum zagadnień dotyczących relacji polsko-białoruskich, w tym rozwój dialogu politycznego i możliwości ożywienia współpracy gospodarczej, jak również sytuację mniejszości polskiej oraz kwestię nauczania języka polskiego na Białorusi.

- Chcemy rozwijać dwustronny dialog, by móc otwarcie rozmawiać o naszych problemach i wspólnie poszukiwać najlepszych rozwiązań - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, który w dniach 15-17 maja br. złożył wizytę na Białorusi.

Podsekretarz stanu w polskim MSZ omówił projekty rozwojowe realizowane w ramach polskiej współpracy rozwojowej z przedstawicielami UNDP oraz UNICEF na Białorusi. Odwiedził również Dziecięce Centrum Onkologiczne w Borowlianach wspierane przez MSZ w ramach Polska pomoc. Efekty współpracy Ambasady RP w Mińsku z Republikańskim Centrum Dziecięcej Onkologii, Hematologii i Immunologii w Borowljanach k/Mińska w latach 2013-2015 są nadal dziś widoczne.

W ramach projektu Ambasada RP w Mińsku zakupiła mobilny domek do długoterminowego przebywania chorego dziecka i jego rodziców w Centrum. Promowanie idei budowy „Pensjonatu Borowljany” w białoruskich środkach masowego przekazu doprowadziło do przyłączenia się do akcji innych darczyńców. Łącznie zakupiono 21 takich domków. Idea utworzenia „miasteczka” mobilnych domków na terenie Centrum wynikała z problemu zakwaterowania dzieci przyjeżdżających wraz z rodzicami na leczenie i wizyty kontrolne ze wszystkich regionów Białorusi. Brak możliwości noclegu młodych pacjentów i ich rodziców na terenie Centrum wymuszało wynajem mieszkań w okolicy. Wiązało się to z dodatkowymi kosztami pobytu, a także niebezpieczeństwem dla chorych dzieci (szczególnie z osłabionym immunitetem), związanym z codziennymi dojazdami transportem miejskim z Mińska do kliniki - szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Pierwotnie w ośrodku leczono równolegle 115 dzieci. Jednak ich liczba regularnie się zwiększała.

Dokonano również rewitalizacji placu zabaw znajdującego się na terenie ośrodka. W 2015 roku została sfinansowana budowa pawilonu do prowadzenia zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych dla chorych dzieci i ich rodziców.

Zaangażowanie placówki zostało bardzo wysoko ocenione w Ministerstwie Zdrowia Białorusi oraz w Departamencie ds. Pomocy Humanitarnej Kancelarii Prezydenta RB.

 

 

 

w górę

Tagi