Polska pomoc

Wiceminister spraw zagranicznych Joanna Wronecka na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Pradze

Podsekretarz Stanu w MSZ Joanna Wronecka w dniu 6 kwietnia 2016 r. odwiedziła Pragę, gdzie uczestniczyła w spotkaniu wiceministrów spraw zagranicznych państw V4. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim uczestnictwa w Funduszu Powierniczym UE na rzecz stabilizacji oraz walki z podstawowymi przyczynami nielegalnej migracji oraz zjawiskiem przesiedleńców wewnętrznych w Afryce. Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy w ramach Funduszu.

Fundusz stanowi jeden z kluczowych elementów pakietu migracyjnego Komisji Europejskiej w ramach planu przeciwdziałania kryzysowi imigracyjnemu w Europie. Zostały nim objęte 23 państwa afrykańskie dotknięte problemem wewnętrznych przesiedleń i migracji, bądź położone na szlakach migracyjnych. Państwa V4 przeznaczyły na Fundusz łącznie 3,04 mln euro, przy czym udział Polski wyniesie 1,1 mln euro.

Idea utworzenia funduszu powierniczego dla Afryki wpisuje się w postulaty Polski dot. położenia większego nacisku na zwalczanie pierwotnych przyczyn nielegalnej migracji i wypracowania długoterminowej strategii wobec tego zjawiska. Wspólnie z partnerami V4 zdecydowaliśmy się połączyć nasze wpłaty, by skuteczniej wpływać na sposób wykorzystania środków funduszu przez Komisję Europejską” – podkreśliła wiceminister Joanna Wronecka.

Na marginesie spotkania partnerzy rozmawiali również na temat zaplanowanego na połowę maja Światowego Szczytu Humanitarnego w Stambule.

w górę

Tagi