Polska pomoc

Wiceminister Paweł Jabłoński na inauguracji V edycji Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza

– Dobre wspomnienia z pobytu w naszym kraju zachęcą uczestników programu do przyłączenia się do grona nieformalnych ambasadorów Polski – ocenił wiceszef polskiej dyplomacji podczas dzisiejszej uroczystości. Zwracając się do stypendystów wiceminister Jabłoński podkreślił również, że polskie programy stypendialne mają wspólny cel: zachęcenie młodych utalentowanych ludzi do przyjazdu do Polski i podjęcia studiów na najlepszych polskich uczelniach. – Jestem przekonany, że będzie to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu – podkreślił wiceszef polskiego MSZ.

W trakcie inauguracji kolejnej edycji Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza odbył się również wykład pt.  „Nurkowanie z robotami – interdyscyplinarność współczesnej nauki”, który wygłosił dr Tomasz Łuczyński z Uniwersytetu Heriot-Watt w Wielkiej Brytanii.

Dzisiejsze wydarzenie zgromadziło blisko 100 tegorocznych stypendystów programu z państw Afryki Subsaharyjskiej, Ameryki Łacińskiej i Azji. Ponadto, w inauguracji udział wzięło kilkunastu stypendystów nowego Programu stypendialnego Poland My First Choice skierowanego do obywateli państw rozwiniętych. Ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestniczył również sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Wojciech Maksymowicz.

V edycja Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza został zainicjowany w 2015 r. i jest współfinansowany przez resort dyplomacji w ramach polskiej współpracy rozwojowej. Jego celem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw rozwijających się przez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ich obywateli. Stypendyści programu studiują nieodpłatnie na nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelniach wyższych, na kierunkach: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Program stypendialny kierowany jest w szczególności do studentów z Angoli, Etiopii, Filipin, Indii, Indonezji, Kenii, Kolumbii, Libanu, Meksyku, Mjanmy, Nigerii, Palestyny, Peru, RPA, Senegalu, Tanzanii, Ugandy oraz Wietnamu. Wśród stypendystów największą popularnością cieszą się kierunki studiów z zakresu biologii, automatyki i elektryki, inżynierii lądowej i transportu, nauki o ziemi i środowisku, technologii IT i telekomunikacji. Przed rozpoczęciem studiów w Polsce stypendyści uczestniczą w rocznym kursie przygotowawczym prowadzonym przez Ośrodki Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Katowicach, Łodzi, Krakowie i Siedlcach. W naborze do Programu stypendialnego im. I. Łukasiewicza 2019/2020 zgłosiło się blisko 500 kandydatów - najwięcej z Indonezji, Nigerii i Etiopii. Obecnie w Programie stypendialnym im. I. Łukasiewicza uczestniczy łącznie 215 stypendystów.

 

Więcej informacji o programach stypendialnych

Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

w górę

Tagi