Polska pomoc

Wiceminister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z wizytą w Mołdawii

- Po szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie przyszedł dobry czas dla Mołdawii, aby sformułować realistyczną europejską agendę – podkreśliła podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w trakcie dwudniowej wizyty w Mołdawii (9-10 grudnia 2013 r.). Wiceminister rozmawiała m.in. o polsko-mołdawskiej współpracy rozwojowej i relacjach UE-Mołdawia.

– Europa nie chce stracić Mołdawii i dlatego proces stowarzyszeniowy powinien być procesem politycznym, a nie czysto biurokratycznym – zaznaczyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Podczas spotkania z wiceministrami spraw zagranicznych Mołdawii Valeriu Chiverim oraz Iulianem Grozą wiceszefowa polskiej dyplomacji wyraziła uznanie dla władz w Kiszyniowie w związku z parafowaniem podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie umowy stowarzyszeniowej, w tym umowy o strefie wolnego handlu między UE a Mołdawią. Jednocześnie wyraziła nadzieję na kontynuowanie przez stronę mołdawską wysiłków do dalszego przybliżania się do standardów UE. Podkreśliła, że w niedalekiej perspektywie może to przynieść efekt w postaci podpisania umowy stowarzyszeniowej, jak i ustanowienia ruchu bezwizowego między UE a Mołdawią.

Wiceminister Pełczyńska-Nałęcz spotkała się również z ministrem rozwoju regionalnego i budownictwa Marcelem Raducanem. Dyskusja poświęcona była kierunkom polskiego zaangażowania na rzecz wdrażania polityki rozwoju regionalnego Mołdawii oraz dalszemu wsparciu dla Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii. Strona polska zobowiązała się do dalszego jego finansowania, czemu służyć ma podpisany podczas wizyty aneks do Memorandum of Understanding w sprawie funkcjonowania Centrum. Bezpośrednio po podpisaniu memorandum  odbyło się posiedzenie komitetu sterującego Centrum z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdawii, USAID, MSZ RP oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Partnerzy podkreślili modelowy charakter projektu realizowanego przy wsparciu różnorodnych donorów. Strona mołdawska dziękując za dotychczasową współpracę zadeklarowała kontynuowanie działalności Centrum po 2015 roku.

10 grudnia wiceminister Pełczyńska-Nałęcz odwiedziła wieś Bravicieni, w centralnej Mołdawii, w której zrealizowane zostały projekty ze środków polskiej pomocy. Celem projektów wdrożonych przez Fundację „Wschód”, Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego oraz Podlaską Stację Przyrodniczą  „NAREW” było wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, spółdzielczości i rolniczych grup producenckich na terenach wiejskich.  W wyniku realizacji projektów dofinansowane otrzymały 34 innowacyjne formy prowadzenia działalności rolniczej i usługowej. Stworzono ponadto 4 pilotażowe rolnicze grupy producentów skupiające łącznie 21 producentów rolnych. W ramach zrealizowanych projektów przeszkolono 39 konsultantów rolnych.

Wiceszefowa polskiej dyplomacji wzięła również udział w inauguracji wystawy  pt. Polska współpraca rozwojowa w Mołdawii.Wystawa prezentuje działania realizowane przez Polskę na rzecz Mołdawii w latach 2009-2013 w ramach współpracy rozwojowej z mołdawskimi partnerami. Mołdawia stanowi jeden z najważniejszych geograficznych obszarów polskiego wsparcia. Polsko-mołdawska współpraca koncentruje się na trzech obszarach: rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju regionalnym i budowie potencjału administracji publicznej i samorządowej oraz bezpieczeństwie publicznym i zarządzaniu granicami. W 2013 r. Polska przeznaczyła na działania na rzecz Mołdawii w ramach współpracy rozwojowej 6,43 mln PLN.

w górę

Tagi