Polska pomoc

Wiceminister Joanna Wronecka w Etiopii

Podsekretarz stanu Joanna Wronecka przebywa z dwudniową wizytą w Etiopii, gdzie planuje wziąć udział w posiedzeniu Rady Wykonawczej Unii Afrykańskiej oraz spotkać się z przewodniczącą Komisji Unii Afrykańskiej panią Nkosazaną Dlamini Zumą. W programie pani Minister przewidziała także konsultacje bilateralne z ministrami spraw zagranicznych 15 państw afrykańskich oraz spotkanie z organizacją Together!, wraz z którą polska ambasada w Addis Abebie zrealizowała warty 20 223 USD projekt pn. Wzmocnienie kobiet i dzieci z uszkodzeniem wzroku. Inicjatywa ta, zrealizowana w ramach Systemu Małych Grantów, miała na celu wsparcie kobiet przebywających w schronisku dla niewidomych i niedowidzących, jak i kobiet przychodzących do organizacji po wsparcie.

W Etiopii jest bardzo wiele osób niewidomych lub niedowidzących, które nie mogąc pracować na roli migrują do stolicy w poszukiwaniu zajęcia i zatrudnienia. W szczególnie trudnej sytuacji są kobiety, które nie są atrakcyjnymi kandydatkami na żony i rodziny często traktują je jak niepotrzebny balast. Po przybyciu do Addis Abeby w większości mieszkają one na ulicach i żebrzą, gdyż bez wsparcia rodziny nie są w stanie sobie poradzić. Większość z nich ma za sobą traumatyczne doświadczenia związane ze zmuszaniem do prostytucji, gwałtami, pobiciami itd. Życie na ulicy sprawia też, że dość szybko zostają samotnymi matkami a dzieci mieszkające z nimi na ulicy są również narażone na wykorzystywanie i nie mają szans na zmianę swojego losu.

Organizacja Together! skupia się na wsparciu niewidomych kobiet poprzez prowadzenie schroniska dla nich (każda kobieta może zostać maksymalnie rok w schronisku, w tym czasie przechodzi szereg szkoleń pozwalających jej rozpocząć działalność zawodową), prowadzenie żłobka dla dzieci niewidomych kobiet, które pracują lub uczestniczą w szkoleniach, prowadzenie szkoleń dot. zarówno higieny osobistej jak i umiejętności zawodowych, pośredniczenie między kobietami a administracją i rynkiem pracy. Organizacja współpracuje również ze szkołami, w których uczą się dzieci z uszkodzeniem wzroku. Chcąc umożliwić tym dzieciom udział w zajęciach komputerowych organizacja Together! nie tylko wysyła nauczycieli (często również niewidomych) lecz także wypożycza na okres zajęć komputery - jeśli szkoła ich nie posiada - oraz potrzebne oprogramowanie. Kobietami na co dzień zajmują się pracownicy organizacji, którzy mimo niewystarczających kwalifikacji muszą pełnić często rolę pracowników socjalnych, doradców, psychoterapeutów. Organizacja organizuje również tzw. „dark dinners” – odbywające się w zupełnej ciemności kolacje, przygotowywane przez niewidome kobiety, które mają na celu budowanie świadomości na temat wyzwań z jakimi muszą się zmierzyć osoby niewidome.

W ramach projektu finansowanego ze środków Polskiej Pomocy nie tylko zrealizowano dla grupy podopiecznych organizacji Together! dodatkowe specjalistyczne szkolenia z zakresu opieki nad dziećmi, higieny osobistej, chorób przenoszonych drogą płciową, własnego bezpieczeństwa, mobilności w kontekście choroby, gotowania, pieczenia, umiejętności biznesowych itp., ale także zakupiono wyposażenie, które jest wykorzystywane podczas treningów i do wykonywania codziennej pracy przez podopieczne organizacji (świadczą dzięki temu usługi pralnicze, pieczenie indżery, tkanie itp.). Ponadto zakupiono też maszyny do pisania brajlem, które są wykorzystywane do przygotowania wszelkiego rodzaju materiałów edukacyjno-informacyjnych dla niewidomych. Dzięki przyznanej dotacji udało się także przeszkolić grupę dorosłych (w dużej mierze niewidomych) z zakresu metodyki powadzenia zajęć komputerowych dla dzieci. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy przeprowadzili zajęcia informatyczne dla 305 dzieci.

w górę

Tagi